Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Phân tích Ngành và Dòng tiền Thị trường Vietstock

Chia Sẻ Phân tích Ngành và Dòng tiền Thị trường Vietstock

Mã sản phẩm: 7896946131424918808

Phân tích Ngành và Dòng tiền Thị trường Vietstock   Khóa Học  về phân tích cơ bản, phân tích tài chính doanh nghiệp  Chia Sẻ Khóa Học Phân t...

Thông tin chi tiết

Phân tích Ngành và Dòng tiền Thị trường Vietstock Khóa Học về phân tích cơ bản, phân tích tài chính doanh nghiệp 

Chia Sẻ Khóa Học Phân tích Ngành và Dòng tiền Thị trường của Vietstock

Khóa Học giúp bạn 
Phân tích tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp.
Chọn được các doanh nghiệp thu hút được dòng tiền trên thị trường
phân tích được các ngành quan trọng trong nền kinh tế như: bất động sản, bán lẻ, dầu khí...
Chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro dựa trên phân tích ngành và dòng tiền

Nội dung khóa học
Buổi 1 - Nhận biết dòng tiền thị trường
Buổi 2 - Ngành hàng không và cảng biển
Buổi 3 - Ngành điện (Sản xuất, Truyền tải và Xây lắp)
Buổi 4 - Ngành Ngân hàng
Buổi 5 - Ngành Thực phẩm – Đồ uống
Buổi 6 -  Ngành Dầu khí và Nhựa – Hóa chất
Buổi 7 - Ngành VLXD, Xây dựng & Bất động sản
Chia Sẻ Phân tích Ngành và Dòng tiền Thị trường Vietstock
Chia Sẻ Phân tích Ngành và Dòng tiền Thị trường Vietstock

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫