Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Quản trị dòng tiền Của Smartrain

Chia Sẻ Quản trị dòng tiền Của Smartrain

Mã sản phẩm: 8632652901129980385

Quản trị dòng tiền Của Smartrain chia sẻ những kiến thức, kỹ năng bổ ích phục vụ điều hành và quản lý tài chính doanh nghiệp. Chia Sẻ Khóa H...

Thông tin chi tiết

Quản trị dòng tiền Của Smartrain chia sẻ những kiến thức, kỹ năng bổ ích phục vụ điều hành và quản lý tài chính doanh nghiệp.

Chia Sẻ Khóa Học Quản trị dòng tiền Của Smartrain Của Đặng Đức Sơn

Khóa Học giúp bạn 
Nâng cao kỹ năng về quản trị dòng tiền 
Đo lường dòng tiền, lập kế hoạch dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Cải thiện những khoản phải thu, chi
đầu tư, đánh giá rủi ro và lợi nhuận, quản lý danh mục đầu tư và lập kế hoạch tài chính
Vượt qua sự thăng dư và thâm hụt tiền trong quá trình hoạt động kinh doanh

Nội dung khóa học
MODULE 1: DÒNG TIỀN (CASH FLOWS) TRONG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Bài 1 Vai trò của dòng tiền
Bài 2 Tại sao phải quản trị dòng tiền
Bài 3 Phân biệt giữa có tiền và có lãi
MODULE 2: QUẢN TRỊ CÁC DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP
Bài 1 Phân loại các dòng tiền trong doanh nghiệp
Bài 2 Quản trị dòng tiền hoạt động kinh doanh
Bài 3 Quản trị dòng tiền hoạt động đầu tư
Bài 4 Quản trị dòng tiền hoạt động tài chính
Bài 5 Tối ưu hóa dòng tiền trong doanh nghiệp
Bài 6 Case study: Quản trị các dòng tiền trong doanh nghiệp
MODULE 3: LẬP KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN
Bài 1 Thế nào là một kế hoạch tiền
Bài 2 Ứng dụng kế hoạch dòng tiền
Bài 3 Case study: Thực hành lập kế hoạch tiền
MODULE 4: PHÂN TÍCH/ LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Bài 1 Vai trò Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bài 2 Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp
Bài 3 Case stydy: Thực hành Phương pháp lập BC LCTT - Phương pháp trực tiếp
Bài 4 Các Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp tiền tệ gián tiếp
Bài 5 Case stuydy: Thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo các phương pháp gián tiếp
Bài 6 Phân tích các báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
Bài 7 Case study: Phân tích các báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
MODULE 5: KIỂM SOÁT DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP
Bài 1 Thâm hụt ngân sách và phương thức giải quyết
Bài 2 Dư thừa ngân sách & phương thức giải quyết
Chia Sẻ Quản trị dòng tiền Của Smartrain
Chia Sẻ Quản trị dòng tiền Của Smartrain

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫