Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Quản trị tài chính dự án Của Smartrain

Chia Sẻ Quản trị tài chính dự án Của Smartrain

Mã sản phẩm: 468013659815382054

Quản trị tài chính dự án Của Smartrain cung cấp kiến thức về quản trị tài chính dự án đầu tư, các phương pháp thẩm định dự án đầu tư , phươn...

Thông tin chi tiết

Quản trị tài chính dự án Của Smartrain cung cấp kiến thức về quản trị tài chính dự án đầu tư, các phương pháp thẩm định dự án đầu tư , phương pháp tiếp cận cụ thể về dòng tiền ,các tình huống có thể gặp trong thực tiễn giúp nâng cao khả năng xử lý trong quản trị Tài chính một dự án đầu tư

Chia Sẻ Khóa Học Quản trị tài chính dự án Của Smartrain của giảng viên Đặng Đức Sơn

Khóa Học giúp bạn 
kiến thức về quản trị tài chính dự án.
kỹ năng quản lý dự án đầu tư, quản trị tài chính dự án.
Lập dự toán cho dự án đầu tư, kiểm soát chi phí và xử lý biến cố.
phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động dự án và quản lý chi phí và ngân sách.

Nội dung khóa học
MODULE 1: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Bài 1 Thế nào là dự án đầu tư?
Bài 2 Đặc điểm các loại hình dự án đầu tư
Bài 3 Các thành phần của một dự án đầu tư
Bài 4 Hồ sơ của một Dự án đầu tư
Bài 5 Phân loại các dự án đầu tư
Bài 6 Thẩm định dự án đầu tư
Bài 7 Case study: Hồ sơ của một dự án - Xây dựng quốc lộ 1 đoạn tránh Phủ Lý
MODULE 2: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Bài 1 Đặc điểm dự án đầu tư
Bài 2 Chỉ tiêu phục vụ cho việc ra quyết đinh với dự án đầu tư
Bài 3 Các bước thẩm định một dự án đầu tư
Bài 4 Nội dung thẩm định một dự án đầu tư
Bài 5 Thẩm định tài chính một dự án đầu tư
Bài 6 Thẩm định dòng tiền của dự án đầu tư
Bài 7 Các bước xây dựng dòng tiền của một dự án đầu tư
Bài 8 Case study: Thẩm định Tài chính dự án đầu tư tại dây Chuyền sản xuất sơn tại nhà máy
MODULE 3: CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Bài 1 Đánh giá giá trị hiện tại ròng
Bài 2 Đánh giá tỷ suất hoàn vốn nội bộ
Bài 3 Đánh giá thời gian hoàn vốn của dự án
Bài 4 Đánh giá lợi nhuận kế toán của dự án
Bài 5 Đánh giá tỷ suất lợi nhuận chi phí
Bài 6 Đánh giá rủi ro của dự án
Bài 7 Các chỉ số Tài chính trong thẩm định dự án đầu tư
MODULE 4: QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Bài 1 Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư
Bài 2 Các giai đoạn trong quản lý dự án đầu tư
Bài 3 Vòng đời của dự án
Bài 4 Nội dung cần quản lý đối với dự án đầu tư
Bài 5 Lập kế hoạch triển khai một dự án đầu tư
Bài 6 Cấu trúc, cơ sở lựa chọn và kinh nghiệm tổ chức một dự án đầu tư
Bài 7 Các phương pháp kiểm tra, kiếm soát chất lượng dự án
Bài 8 Xây dựng khung cơ cấu sản phẩm
Bài 9 Xây dựng lịch trình của dự án
Bài 10 Phân chia công việc dự án đầu tư
Bài 11 Phân chia trách nhiệm trong dự án
Bài 12 Case study: Quản lý xây khung kế hoạch cho dự án
Chia Sẻ Quản trị tài chính dự án Của Smartrain
Chia Sẻ Quản trị tài chính dự án Của Smartrain

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫