Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Footprint Trading Của 8xTrading

Footprint Trading Của 8xTrading

Mã sản phẩm: 7812669679982422927

Footprint Trading Của 8xTrading là Khóa Học  giúp phân tích thị trường trên sàn giao dịch futures (hợp đồng tương lai) và thị trường ngoại h...

Thông tin chi tiết

Footprint Trading Của 8xTrading là Khóa Học giúp phân tích thị trường trên sàn giao dịch futures (hợp đồng tương lai) và thị trường ngoại hối, tập trung vào việc phân tích sự thay đổi của giá và khối lượng giao dịch trong một khung thời gian cụ thể

Chia Sẻ Khóa Học Footprint Trading Của 8xTrading

Nội dung khóa học
Buổi 1 Đối tượng
tham gia thị trường Hình thái giá
Buổi 2 Volume Profile
Buổi 3 Thuyết đấu giá thị truong
Buổi 4 Price Action and Footprint
Buổi 4 Sửa bài tập  priceaction
Buổi 5 Wyckoff Logic
Buổi 6 Footprint  Part 1
Buổi 6 Footprint Extreme Part 2
Buổi 6 Footprint Extreme Part 3
Buổi 6 Footprint Extreme Part 4
Buổi 7 sua bai tap buoi 6
Buổi 8. Footprint Extreme Delta
Buổi 9 Mẹ bồng con Trading Setup part 1
Buổi 9 Mẹ bồng con Trading setup Part 2 (1)
Buổi 10 Sửa bài tập  Mẹ bồng con +trading setup (1)
Buổi 11 Thể đánh Stack Imbalance Delta tích lũy Part 1 (1)
Buổi 11 Thế đánh Stack Imbalance Delta tích lũy Part 2
Buổi 12 Sửa bài tập hoàn thiện Trading System (1)
Footprint Trading Của 8xTrading
Footprint Trading Của 8xTrading

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫