Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Hoạch Định Xây Dựng Hệ Thống Quản Trị Hiệu Suất Theo BSC - KPI - OKR Của Hrcacademy

Hoạch Định Xây Dựng Hệ Thống Quản Trị Hiệu Suất Theo BSC - KPI - OKR Của Hrcacademy

Mã sản phẩm: 8075075578492441540

Khóa Học Hoạch Định Xây Dựng Hệ Thống Quản Trị Hiệu Suất Theo BSC - KPI - OKR là khóa học  Xây dựng KPI (Key Performance Indicators) mất thờ...

Thông tin chi tiết

Khóa Học Hoạch Định Xây Dựng Hệ Thống Quản Trị Hiệu Suất Theo BSC - KPI - OKR là khóa học Xây dựng KPI (Key Performance Indicators) mất thời gian, tốn kinh phí nhưng áp dụng thất bại.

Chia Sẻ Khóa Học Hoạch Định Xây Dựng Hệ Thống Quản Trị Hiệu Suất Theo BSC - KPI - OKR Của Hrcacademy
Có phải bạn đang :
Xây dựng KPI (Key Performance Indicators) mất thời gian, tốn kinh phí thất bại. không hiệu quả, hiệu suất công việc giảm, nhân viên lần lượt ra đi, KPI cho nhân viên
Lo lắng về sự thay đổi trong tổ chức khi triển khai KPI Mẫu thuẫn trong vận hành công cụ KPIs tồn tại ngay trong tư duy nội bộ của doanh nghiệp.
Người quản lý nghĩ KPI là công cụ kiểm soát người lao động Nhân viên nghĩ KPI là “gông” –“cùm” áp bức họ với những chỉ tiêu trên trời, thiếu thực tế không thể làm được cách duy nhất là đình công- nghỉ việc

Khóa Học giúp bạn 
Xây dựng KPI công ty và cá nhân sao cho hiệu quả, thực tế tại doanh nghiệp
Có kiến thức tổng quan và phương pháp xây dựng thẻ điểm cân bằng công ty, KPI bộ phận/phòng ban,  KPI vị trí
Ý nghĩa và lợi ích của BSC trong quản trị hiệu suất.
Cách xây dựng và triển khai BSC cho tổ chức.
Định lượng và đo lường các chỉ số hiệu suất trong BSC.

Nội dung khóa học
Chương I. Tổng quan về chương trình huấn luyện KPI
Chương II. Tổng quan về quản trị mục tiêu (BSC, KPI, OKR)
2.1 Khái niệm về thẻ điểm cân bằng (BSC)
2.2 Khái niệm về KPI
2.3 Khái niệm về OKR
2.4 Mối quan hệ giữa BSC - KPI - OKR
2.5 Ví dụ chu trình BSC - KPI - OKR
2.6 Mối quan hệ nhân quả giữa BSC - KPI - OKR
Chương III. Ứng dụng BSC - KPI - OKR trong doanh nghiệp
3.1 Ứng dụng BSC - KPI - OKR trong quản trị doanh nghiệp
3.2 Ứng dụng BSC - KPI - OKR trong quản trị nhân sự
Chương IV. Phương pháp _ quy trình triển khai KPI
Chương V. Quy trình triển khai xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất KPI
Chương VI. Hướng dẫn triển khai hệ thống quản trị hiệu suất KPI
6.1 Rà soát tầm nhìn, sứ mệnh, mô hình kinh doanh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh lõi
6.2 Phân tích thực trạng, bối cảnh của doanh nghiệp
6.3 Xác định mục tiêu chiến lược & bộ chỉ số KPI đo lường hiệu quả doanh nghiệp
6.4 Xây dựng hệ thống chỉ số KPI phòng ban-bộ phận, vị trí
6.5 Xây dựng quy chế giao _ đánh giá KPI
6.6 Hướng dẫn thiết lập kế hoạch hành động _ báo cáo quản trị
Chương VII. Một số lưu ý khi triển khai đo lường đánh giá KPI
Chương VIII. Tổng kết khóa học
Hoạch Định Xây Dựng Hệ Thống Quản Trị Hiệu Suất Theo BSC - KPI - OKR Của Hrcacademy
Hoạch Định Xây Dựng Hệ Thống Quản Trị Hiệu Suất Theo BSC - KPI - OKR Của Hrcacademy

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫