Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Machine Learning with Python Của Csc Edu

Machine Learning with Python Của Csc Edu

Mã sản phẩm: 2042682732800343784

Machine Learning with Python Của Csc Edu Máy học với Python Là khóa học thứ sáu trong combo 10 khóa học Data Science and Machine Learning củ...

Thông tin chi tiết

Machine Learning with Python Của Csc Edu Máy học với Python Là khóa học thứ sáu trong combo 10 khóa học Data Science and Machine Learning của trường đại học khoa học tự nhiên dạy về Khóa học Deep Learning

Chia Sẻ Khóa Học Machine Learning with Python Của Csc Edu Máy học với Python

Khóa Học giúp bạn 
Thực hành  project cụ thể Logistic Regression, Linear Regression, Naïve Bayes, K-Nearest Neighbors (KNN), Decision Tree, Random Forest, Support Vector Machine (SVM), Boosting và AdaBoost với Python
Nền tảng vững chắc về Machine Learning  , K-Means clustering, Hierarchical Clustering, Apriori, Equivalence Class Clustering and bottom up Lattice Traversal (ECLAT), Expectation–maximization (EM),

Nội dung khóa học
Tổng quan Machine Learning
Logistic Regression
Linear Regression
Naïve Bayes
Decision Tree
Random Forest
Support Vector Machine (SVM)
Boosting, AdaBoost
Một số kỹ thuật bổ sung
Data Science Process (Quy trình Data Science)
K-Means
Hierarchical clustering
Apriori
ECLAT (Equivalence Class Clustering and bottom up Lattice Traversal)
Gaussian Mixture Model (GMM) và Expectation–maximization (EM)
Dimensionality Reduction, Principal Component Analysis (PCA)
Machine Learning with Python Của Csc Edu
Machine Learning with Python Của Csc Edu

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫