Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Mathematics and Statistics for Data Science Của Csc Edu

Mathematics and Statistics for Data Science Của Csc Edu

Mã sản phẩm: 8746420389612209397

Mathematics and Statistics for Data Science Ứng dụng toán và Xác suất thống kê trong Khoa học dữ liệu là Khóa Học thứ 3 trong chuỗi 10 combo...

Thông tin chi tiết

Mathematics and Statistics for Data Science Ứng dụng toán và Xác suất thống kê trong Khoa học dữ liệu là Khóa Học thứ 3 trong chuỗi 10 combo khóa học về Data Science and Machine Learning Certificate” 

Chia Sẻ Khóa Học Mathematics and Statistics for Data Science Của Csc Edu Ứng dụng toán và Xác suất thống kê trong Khoa học dữ liệu

Khóa Học giúp bạn 
Cung cấp kiến thức như Đại số tuyến tính , Phương trình vector ma trận , Matrix Factorization, Eigenvalues và Eigenvectors, Singular Value Decomposition (SVD), Phân tích thành phần chính ), Giải tính (Calculus), Gradient Descent, xác suất thống kê ,Thống kê mô tả (Descriptive Statistics), Xác suất (Probability), Thống kê suy luận (Inferential Statistics), Ước lượng (Estimation), Tương quan (Correlation)
Sử dụng thành thạo python ứng dụng vào phân tích dữ liệu, công việc thực tế.

Nội dung khóa học
Phần 1: Toán học (Mathematics)
Linear Algebra (Đại số tuyến tính)
Matrix Factorization
Eigenvalues & Eigenvectors
Singular Value Decomposition (SVD)
Principal Component Analysis (Phân tích thành phần chính – PCA)
Calculus (Giải tính)
Phần 2: Xác suất, thống kê (Probability Statistic)
Descriptive Statistics (thống kê mô tả)
Probability (Xác suất)
Inferential Statistics (thống kê suy luận)
Mathematics and Statistics for Data Science Của Csc Edu
Mathematics and Statistics for Data Science Của Csc Edu


0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫