Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Đồ Án Tốt Nghiệp Data Science Machine Learning Của Csc Edu

Đồ Án Tốt Nghiệp Data Science Machine Learning Của Csc Edu

Mã sản phẩm: 6750157549146746676

Chia Sẻ  Khóa Học   Đồ Án Tốt Nghiệp Data Science Machine Learning Khóa học  thứ 10 trong combo 10 khóa học  Data Science Machine Learning  ...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học  Đồ Án Tốt Nghiệp Data Science Machine Learning Khóa học  thứ 10 trong combo 10 khóa học Data Science Machine Learning tổng hợp nhiều đồ án thực tế ,các bài toán cực kỳ chất lượng

Chia Sẻ Khóa Học Đồ Án Tốt Nghiệp Data Science Machine Learning Của Csc Edu

Khóa Học giúp bạn 
Áp dụng vào thực tế, từ việc thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, áp dụng các thuật toán và mô hình Machine Learning, đánh giá kết quả và trình bày báo cáo về đồ án tốt nghiệp.
Nâng cao kỹ năng thực hành, tư duy phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề, cũng như trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện một dự án thành công trong lĩnh vực này.

Nội dung khóa học
Học online qua zoom học kèm theo tài liệu
A. Định hướng Data Science 
HV sẽ thực hiện 3 đồ án thuộc 3 trong 6 bài toán quan trọng của Data Science dưới đây: Bài toán Classification (Sentiment Analysis, Document Classification, Customer Classification, Investment Suggestions…) 
Bài toán Regression (Price Prediction, Energy Consumption Prediction, Sales of Goods Prediction, Forecasting Revenues & Expenses …) 
Bài toán Clustering (Customer Clustering, Document Clustering, Weather/Climate Clustering, Sociology Clustering…) 
Bài toán Time Series Analysis (Output of Goods Analysis, Amount of Customers Analysis, Weather Forecast, Gold/ Stock Prices Prediction, Business Development Analysis…) 
Bài toán Association Rule Analysis (Market Basket Analysis, Web Mining…) và/ hoặc Recommendation System (E-commerce/ Retail/ Media/ Banking/ News Articles… Recommendation System) 
Bài toán phối hợp (từ hai bài toán phía trên) 
B. Định hướng Machine Learning 
HV sẽ thực hiện 2 đồ án thuộc 2 trong 3 bài toán quan trọng của Machine Learning dưới đây: Bài toán Computer Vision (Classification, Detection..) 
Bài toán Natural Language Processing (Sentiment Analysis, Document Classification…) Bài toán Time Series (Output of Goods Analysis, Amount of Customers Analysis, Weather Forecast, Gold/ Stock Prices Prediction, Business Development Analysis…)
Đồ Án Tốt Nghiệp Data Science Machine Learning Của Csc Edu

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫