Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Phân tích và Định giá Cổ phiếu Vietstock

Phân tích và Định giá Cổ phiếu Vietstock

Mã sản phẩm: 5752333016285471791

Khóa Học  Phân tích và Định giá Cổ phiếu của Vietstock là khóa học với kĩ thuật , phương pháp giúp bạn định giá công ty và cổ phiếu trên thị...

Thông tin chi tiết

Khóa Học Phân tích và Định giá Cổ phiếu của Vietstock là khóa học với kĩ thuật , phương pháp giúp bạn định giá công ty và cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, tài chính

Chia Sẻ Khóa Học Phân tích và Định giá Cổ phiếu Vietstock

Khóa Học giúp bạn 
hướng dẫn định giá doanh nghiệp, cổ phiếu
phương pháp định giá so sánh ngang/đối
Hiểu rõ các phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền ,đặc thù
Hướng dẫn đầu tư an toàn hiệu quả.

Nội dung khóa học
Buổi 1 - Định giá thực chiến – So sánh ngang 
Buổi 2 - Định giá thực chiến – Chiết khấu dòng tiền 
Buổi 3 - Định giá thực chiến – SOTP 
Buổi 4 - Định giá thực chiến – NetNet & RNAV
Phân tích và Định giá Cổ phiếu Vietstock
Phân tích và Định giá Cổ phiếu Vietstock

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫