Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Python For Machine Learning Data Science and Data Visualization của Csc Edu

Python For Machine Learning Data Science and Data Visualization của Csc Edu

Mã sản phẩm: 8752959827303235924

Chia Sẻ  Python For Machine Learning Data Science and Data Visualization Của Csc Edu  là Khóa học với kiến thức tổng quát về Data Science, t...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Python For Machine Learning Data Science and Data Visualization Của Csc Edu 

là Khóa học với kiến thức tổng quát về Data Science, trực quan hóa dữ liệu nền tảng, quan trọng Machine Learning . Khóa học sử dụng các công cụ mạnh mẽ, mã nguồn mở như Jupyter Notebooks, Numpy, Pandas … giúp trích xuất và trình bày dữ liệu dưới dạng có ý nghĩa trong Python như Matplotlib, Seaborn và Folium. 

Khóa Học giúp bạn 
Với Fundamentals of Python Sử dụng các cấu trúc ứng dụng các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp để giải quyết các bài toán 
Sử dụng các thư viện Number, String, Date & Time để xử lý số, chuỗi và thời gian 
 Tạo và sử dụng các phương thức, module/package giúp tái sử dụng code 
Nắm vững kiến thức lập trình Python nền tảng, các ngôn ngữ lập trình khác như Visual Basic.Net, C#, C++, PHP, Java… 
Data Manipulation and Visualization with Python: 
Quy trình làm việc Data Science  giải quyết các bài toán thực tế 

Nội dung khóa học

Fundamentals of Python

Data Manipulation and Visualization with Python


Python For Machine Learning Data Science and Data Visualization của Csc Edu
Python For Machine Learning Data Science and Data Visualization của Csc Edu

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫