Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa học Lập trình Front-end 28tech

Chia Sẻ Khóa học Lập trình Front-end 28tech

Mã sản phẩm: 9050385533987141883

Chia Sẻ Khóa học Lập trình Front-end 28tech là khóa học xây dựng vững chắc    nền tảng kỹ thuật lập trình vững chắc và tư duy trong việc giả...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa học Lập trình Front-end 28tech là khóa học xây dựng vững chắc  nền tảng kỹ thuật lập trình vững chắc và tư duy trong việc giải quyết vấn đề từ đó mở rộng cơ hội việc làm nghề nghiệp chính phục nhà tuyển dụng

Chia Sẻ Học lập trình Front-end 28tech là Khoahoc 28Tech gồm video và tài liệu, Hackerrank 28Tech

Khóa Học giúp bạn 
Lập trình  thành thạo công nghệ thiết kế giao diện web
Nắm vững tư duy  lập trình nền tảng  và kĩ năng giải quyết vấn đề.
chinh phục nghề Lập trình Front-end tại doanh nghiệp
Tạo được ứng dụng Frontend sử dụng nền tảng ReactJS
Thành thạo ngôn ngữ JavaScript 
Định hướng lập trình Front-end trong dự án

Nội dung khóa học
Khóa học Lập trình Front-end 28tech với 5 project nhỏ và 1 project lớn, ngoài ra mỗi buổi học đều có các bài tập nhỏ mang tính thực tế để thực hành nhằm cọ sát với môi trường đi làm thực tế.
Gồm 45 buổi họctrong,  4 tháng,  Online qua Zoom
Buổi 1. Giới thiệu và định hướng
Buổi 2. Học HTML, HTML5 (Tiết 1)
Buổi 3. Học HTML, HTML5 (Tiết 2)
Buổi 4: Học CSS, CSS3 cơ bản (Tiết 1)
Buổi 5. Học CSS, CSS3 cơ bản (Tiết 2)
Buổi 6. Học CSS, CSS3 nâng cao (Tiết 1)
Buổi 7. Học CSS, CSS3 nâng cao (Tiết 2)
Buổi 8. Tổng kết kiến thức đã học và ôn tập lại.
Buổi 9. Học Bootstrap 4 (Tiết 1)
Buổi 10. Học Bootstrap 4 (Tiết 2)
Buổi 11. Chữa bài project mini 1
Buổi 12. Học Bootstrap 4 (Tiết 3)
Buổi 13. Học Bootstrap 4 (Tiết 4) và hướng dẫn học Bootstrap 5
Buổi 14. Học GIT, GITHUB
Buổi 15. Chữa bài project mini 2
Buổi 16. Javascript cơ bản (Tiết 1)
Buổi 17. Javascript cơ bản (Tiết 2)
Buổi 18. Javascript cơ bản (Tiết 3)
Buổi 19. Javascript cơ bản (Tiết 4)
Buổi 20. Javascript cơ bản (Tiết 5)
Buổi 21. Javascript cơ bản (Tiết 6)
Buổi 22. Javascript nâng cao (Tiết 1)
Buổi 23. Javascript nâng cao (Tiết 2)
Buổi 24. Javascript nâng cao (Tiết 3)
Buổi 25. Package Managers, BEM, SASS/SCSS
Buổi 26. Chữa bài project mini 3
Buổi 27. Chữa bài project mini 4
Buổi 28. Học ReactJS (Tiết 1)
Buổi 29. Học ReactJS (Tiết 2)
Buổi 30. Học ReactJS (Tiết 3)
Buổi 31. Học ReactJS (Tiết 4)
Buổi 32. Học ReactJS (Tiết 5)
Buổi 33. Học ReactJS (Tiết 6)
Buổi 34. Học ReactJS (Tiết 7)
Buổi 35. Học Redux trong ReactJS (Tiết 1)
Buổi 36. Học Redux trong ReactJS (Tiết 2)
Buổi 37. Học React Router
Buổi 38. Ant Design (Tiết 1)
Buổi 39. Ant Design (Tiết 2)
Buổi 40. Ant Design (Tiết 3)
Buổi 41. Ant Design (Tiết 4)
Buổi 42. Ant Design Charts
Buổi 43. Giao bài project cuối khóa và chữa bài project mini 5
Buổi 44. Chữa bài project cuối khóa
Buổi 45. Hướng dẫn viết CV và phỏng vấn
Chia Sẻ Khóa học Lập trình Front-end 28tech
Chia Sẻ Khóa học Lập trình Front-end 28tech

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫