Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Phân Tích Vĩ Mô Cơ Bản Kolia Phan

Chia Sẻ Phân Tích Vĩ Mô Cơ Bản Kolia Phan

Mã sản phẩm: 5303079130683318522

Chia Sẻ khóa học  Phân Tích Vĩ Mô Cơ Bản của Kolia Phan và tiến sĩ Phan Đoàn là Khóa học cung cấp kiến thực thức chiến giúp các nhà đầu tư c...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ khóa học Phân Tích Vĩ Mô Cơ Bản của Kolia Phan và tiến sĩ Phan Đoàn là Khóa học cung cấp kiến thực thức chiến giúp các nhà đầu tư có thể bắt đầu đầu tư sinh lời hiệu quả trên thị trường như chứng khoán, vàng, bất động sản

Chia Sẻ Khóa Học Phân Tích Vĩ Mô Cơ Bản Kolia Phan, Phan Đoàn

Khóa Học giúp bạn 
Hướng dẫn phân tích vĩ mô
Hiểu và thực hành các kiến thức để thực chiến
Đầu tư sinh lời trên thị trường: chứng khoán, vàng, bất động sản...

Nội dung khóa học
Khóa học gồm 14 video, 7 tiếng học
Chương 1: Tiền mất giá
Bài 1: Kinh tế Mỹ, tiền mất giá, nợ và tài sản tăng giá
Bài 2: 4 tầng lớp trong xã hội, lạm phát và cung tiền M2
Bài 3: Mỹ ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào?
Chương 2: Vì sao mỗi 10 năm có 1 khủng hoảng (chỉ số vĩ mô)
Bài 1: Vì sao mỗi 10 năm có 1 khủng hoảng
Bài 2: Dollar Index 2020 – 2022 VNindex
Bài 3: Chỉ số Vĩ mô và chu kỳ kinh tế theo công thức Ray Dalio
Bài 4: Khủng hoảng dotcom 1990-2000 Nasdaq
Bài 5: Lịch sử Ngân hàng quyền lực nhất thế giới – FED
Bài 6: Lúc nào thị trường sẽ tạo đáy? khủng hoảng năm 2008
Chương 3: Thị trường Chứng Khoán
Bài 1: Tiềm năng TTCK
Bài 2: SPX & VNindex
Bài 3: Bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống Mỹ – VNINDEX2018
Bài 4: Lạm phát 1970
Bài 5: Cách Warren Buffet đầu tư trong thời khủng hoảng
Chương 4: PNJ Phân Tích Vĩ Mô
Chương 5: Bất động Sản
Chương 6: Vàng
Chương 7: Phân Tích Kỹ Thuật
Chia Sẻ Phân Tích Vĩ Mô Cơ Bản Kolia Phan

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫