Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Ứng dụng bán đồng hồ Backend Golang  Flutter App Vue 3 Web Admin

Chia Sẻ Ứng dụng bán đồng hồ Backend Golang Flutter App Vue 3 Web Admin

Mã sản phẩm: 1362686978433995424

Chia Sẻ khóa học  Ứng dụng bán đồng hồ Backend Golang  Flutter App Vue 3 Web Admin của Code4func giúp học cách xây dựng toàn bộ hệ thống từ ...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ khóa học Ứng dụng bán đồng hồ Backend Golang  Flutter App Vue 3 Web Admin của Code4func giúp học cách xây dựng toàn bộ hệ thống từ phía máy chủ (backend) với ngôn ngữ Golang, ứng dụng di động với Flutter, và giao diện quản trị web với Vue 3 để phát triển ứng dụng đồng hồ bán hàng

Chia Sẻ Khóa Học Ứng dụng bán đồng hồ Backend Golang  Flutter App Vue 3 Web Admin 

Khóa Học giúp bạn 
thiết kế kiến trúc ứng dụng, xây dựng API, quản lý dữ liệu, xử lý xác thực và quyền truy cập, cũng như tạo giao diện người dùng tương tác và hấp dẫn. 
Thực hành thông qua các bài tập và dự án thực tế, giúp bạn áp dụng kiến thức vào thực tế.
Học cách xây dựng một ứng dụng đa nền tảng hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, từ phía máy chủ cho đến ứng dụng di động và giao diện quản trị web.

Nội dung khóa học
Bài 1: Giới thiệu khóa học
Bài 2: Phân tích ứng dụng – Overview những thứ sẽ phải làm cho Backend + App + Web Admin
Bài 3: Phân tích ứng dụng – Liệt kê các Module cần làm
Bài 4: Backend – Setup Golang project
Bài 5: Backend | User Module – Thiết kế Database
Bài 6: Backend | User Module – Kết nối Postgres Database
Bài 7: Backend | User Module – Config biến môi trường
Bài 8: Backend | User Module – Đăng ký API
Bài 9: Backend | User Module – Đăng nhập + Profile API
Bài 10: Backend | User Module – Tích hợp JWT + Refactor code
Bài 11: Web | Vue – Khởi tạo Project + Setup Trang Home Admin
Bài 12: Web | Vue – Đăng nhập vào trang Admin
Bài 13: Web | Vue – Hiển thị danh sách người dùng
Bài 14: Review lại User Module
Bài 15: Backend | Product Module – Thiết kế Database
Bài 16: Backend | Product Module – Làm gì trong Product Module
Bài 17: Backend | Product Module – CRUD API Danh mục
Bài 18: Backend | Product Module – CRUD API Sản phẩm – P1
Bài 19: Backend | Product Module – CRUD API Sản phẩm – P2
Bài 20: Backend | Product Module – CRUD API Sản phẩm – P3
Bài 21: Web | Vue – Quản lý danh mục
Bài 22: Web | Vue – Quản lý sản phẩm (Thêm sản phẩm)
Bài 23: Web | Vue – Quản lý sản phẩm (Chỉnh sửa sản phẩm)
Bài 24: Web | Vue – Quản lý sản phẩm (Fix Bugs Chỉnh sửa sản phẩm)
Chia Sẻ Ứng dụng bán đồng hồ Backend Golang  Flutter App Vue 3 Web Admin
Chia Sẻ Ứng dụng bán đồng hồ Backend Golang  Flutter App Vue 3 Web Admin

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫