Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Xây dựng Hệ thống Báo cáo Quản trị bằng Excel Của Gitiho

Xây dựng Hệ thống Báo cáo Quản trị bằng Excel Của Gitiho

Mã sản phẩm: 2405127239778773409

Chia Sẻ khóa học BCG01  Xây dựng Hệ thống Báo cáo Quản trị bằng Excel Của Gitiho là khóa học giúp bạn xây dựng  Các loại báo cáo quản trị,  ...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ khóa học BCG01 Xây dựng Hệ thống Báo cáo Quản trị bằng Excel Của Gitiho là khóa học giúp bạn xây dựng Các loại báo cáo quản trị, Mẫu báo cáo quản trị, Hệ thống báo cáo quản trị, Báo cáo quản trị chi phí cực kì hay và chất lượng.

Chia sẻ Xây dựng Hệ thống Báo cáo Quản trị bằng Excel Của Gitiho bao gồm video và tài liệu với nhiều mẫu báo cáo quản trị  khác nhau, Download mẫu báo cáo quản trị Trực quan hóa dữ liệu bằng Excel

Khóa Học giúp bạn 
Hiểu về cách sử dụng excel và Power BI để làm các mẫu báo cáo quản trị,  chỉ số phân tích tài chính
Tư duy đúng về cơ cấu dòng tiền, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, hàng tồn kho và công nợ
Phương pháp đánh giá quản trị hàng tồn kho và công nợ
Đưa ra các giải pháp, xu hướng, đường đi nước bước cho doanh nghiệp

Nội dung khóa học
Xây dựng Hệ thống Báo cáo Quản trị bằng Excel Của Gitiho Thời lượng 7 Chương, 50 bài giảng,  11h 28m giờ học.
Bắt đầu khóa học
Báo cáo Quản trị và Nguyên tắc Xây dựng
Xây dựng BCQT bằng Excel - Truy vấn, Lọc và Sắp xếp Dữ Liệu
Xây dựng BCQT bằng Excel - Tổ chức các loại Biểu đồ
Ứng dụng - Lập Báo cáo Phân tích các Chỉ tiêu Tài chính
Thực hành - Lập Báo cáo Doanh thu, Dòng tiền
Ứng dụng PowerBI trong lập Báo cáo Quản trị
Xây dựng Hệ thống Báo cáo Quản trị bằng Excel Của Gitiho
Xây dựng Hệ thống Báo cáo Quản trị bằng Excel Của Gitiho

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫