Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học Data System Của Tomorrow Marketers

Chia Sẻ Khóa Học Data System Của Tomorrow Marketers

Mã sản phẩm: 2614350606912551983

Chia Sẻ Khóa Học Data System Của Tomorrow Marketers là một khóa học chuyên sâu về việc xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu trong doanh nghi...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Data System Của Tomorrow Marketers là một khóa học chuyên sâu về việc xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu trong doanh nghiệp. Nhằm giúp cho các nhân viên trong doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số và trang bị kiến thức, kỹ năng để xây dựng một hệ thống dữ liệu thông minh và hiệu quả.

Khóa Học Data System - Trang Bị Tư Duy Chuyển Đổi Số Và Xây Dựng Hệ Thống Dữ Liệu

Khóa học Data System là khóa học được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp cần trang bị cho nhân viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu. Khóa học này được điều hành bởi các chuyên gia về khoa học dữ liệu, đảm bảo mang lại cho học viên những kiến thức mới nhất và được áp dụng thực tiễn trong công việc.

Trang Bị Tư Duy Chuyển Đổi Số

Trong thời đại công nghệ số, việc chuyển đổi số đã trở thành một yếu tố quan trọng để giúp cho doanh nghiệp cải thiện hoạt động và phát triển bền vững. Và để thực hiện điều này, tư duy chuyển đổi số là một trong những yếu tố cần thiết. Khóa học Data System sẽ giúp bạn hiểu rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi số và cách áp dụng vào công việc của bạn.

Xây Dựng Hệ Thống Dữ Liệu

Hệ thống dữ liệu là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động của một doanh nghiệp, giúp cho các nhân viên trong doanh nghiệp có thể tra cứu, quản lý thông tin một cách hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống dữ liệu không phải là điều đơn giản. Khóa học Data System sẽ giúp bạn có kiến thức và kỹ năng để xây dựng một hệ thống dữ liệu thông minh và hiệu quả trong công việc.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Số hoá quy trình nhằm thu thập dữ liệu nội bộ doanh nghiệp qua thời gian

Xây dựng nhà kho dữ liệu giúp tập trung dữ liệu tại một nơi duy nhất, tránh tình trạng dữ liệu bị phân mảnh rời rạc, giúp doanh nghiệp thuận tiện khi khai thác,  đường ống dữ liệu tránh mất mát dữ liệu có giá trị sử dụng.

Xây dựng báo cáo quản trị giúp lãnh đạo theo dõi, giám sát toàn bộ các phòng ban trong doanh nghiệp, đồng thời phát hiện nguy cơ và vấn đề

Nội dung khóa học
Buổi 1 Bức tranh chuyển đổi số và quản trị doanh nghiệp bằng dữ liệu
♦ Các yếu tố cần thiết để bắt đầu chuyển đổi số
♦ Ứng dụng mô hình tháp nhu cầu & Chuỗi giá trị trong lộ trình chuyển đổi số
♦ Lộ trình xây dựng doanh nghiệp data-driven (doanh nghiệp định hướng dữ liệu)
♦ Ưu, nhược điểm của từng quy mô doanh nghiệp khi chuyển đổi số
Buổi 2 Tổng quan hệ thống dữ liệu nội bộ
♦ Bức tranh tổng quan của hệ thống dữ liệu nội bộ
♦ Cấu trúc một hệ thống dữ liệu nội bộ
♦ Các bước xây dựng hệ thống dữ liệu nội bộ trong doanh nghiệp
♦ Khó khăn, thách thức khi xây dựng hệ thống dữ liệu nội bộ
Buổi 3 Xây dựng và quản lý quy trình (Data Collector)
♦ Định nghĩa quy trình và cách quản lý quy trình trong doanh nghiệp.
♦ Các bước xây dựng quy trình. Thực hành xây dựng quy trình cho một doanh nghiệp
♦ Cách lựa chọn tool phù hợp để thiết lập quy trình
♦ Thực hành xây dựng quy trình trên phần mềm Base Workflow
Buổi 4 Xây dựng đường ống dữ liệu (Data Pipeline)
♦ Tại sao cần đường ống dữ liệu?
♦ Các cách xây dựng đường ống dữ liệu, ưu & nhược điểm.
♦ Lựa chọn loại dữ liệu để xây dựng đường ống.
♦ Thực hành xây dựng đường ống dữ liệu bằng phần mềm trung gian (thực hành với Zapier)
Buổi 5+6 Xây dựng nhà kho dữ liệu (Data model + Database)
♦ Quy trình thiết kế nhà kho dữ liệu
♦ Các mô hình nhà kho dữ liệu
♦ Các bước xây dựng nhà kho dữ liệu
♦ Thực hành thiết kế mô hình nhà kho dữ liệu
Buổi 7 Trực quan hoá dữ liệu (Data Visualization)
♦ Tại sao cần trực quan hoá dữ liệu
♦ Các bước trực quan hoá dữ liệu
♦ Thực hành trực quan hoá dữ liệu
Buổi 8 Final
khoa-hoc-data-system-cung-tomorrow-marketers/
khoa-hoc-data-system-cung-tomorrow-marketers/
 

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫