Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học Thợ Săn Cổ Phiếu Simplize Trần Minh Dũng

Chia Sẻ Khóa Học Thợ Săn Cổ Phiếu Simplize Trần Minh Dũng

Mã sản phẩm: 8779355106805385112

Chia Sẻ Khóa Học Thợ Săn Cổ Phiếu Simplize Trần Minh Dũng là khóa học hướng dẫn đầu tư trên thị trường chứng khoán, đầu tư vĩ mô để đạt lợi ...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Thợ Săn Cổ Phiếu Simplize Trần Minh Dũng là khóa học hướng dẫn đầu tư trên thị trường chứng khoán, đầu tư vĩ mô để đạt lợi nhuận cao nhất.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Hiểu chất lượng QUALITY, Định giá VALUATION, Xu hướng giá,…

Phân tích báo cáo tài chính, kinh tế vĩ mô, các công ty, 

Tự tin bắt đáy, chốt lời

Trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng các chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro một cách hiệu quả

Biết cách lọc cổ phiếu để tìm thấy những cổ phiếu tiềm năng nhất cho danh mục đầu tư của mình

Hiểu rõ các chỉ số tài chính quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty

Xác định thời điểm thích hợp để mua/bán cổ phiếu

Nội dung khóa học
Khóa Học Thợ Săn Cổ Phiếu Simplize Trần Minh Dũng học trong 8 Buổi Zoom Học và Tài Liệu Slide Khóa Học 
Buổi 1: Xây dựng chiến lược đầu tư
Buổi 2: Nguồn tiếp cận thông tin khi đầu tư, Báo cáo tài chính
Buổi 3: Nguồn vốn, Gian lận báo cáo tài chính
Buổi 4: Phân tích ngành công ty trong sản xuất
Buổi 5: Phân tích ngành ngân hàng
Buổi 6: Phân tích những ngành tiện ích: Điện, Nước, khí tự nhiên, Dịch vụ chất thải
Buổi 7:  Phân tích kỹ thuật trong TTCK
Buổi 8: Chu kỳ kinh tế, đánh giá vĩ mô
Chia Sẻ Khóa Học Thợ Săn Cổ Phiếu Simplize Trần Minh Dũng
Chia Sẻ Khóa Học Thợ Săn Cổ Phiếu Simplize Trần Minh Dũng 

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫