Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học Tư Duy Và Nghiệp Vụ Marketing Thinking Của Markus

Chia Sẻ Khóa Học Tư Duy Và Nghiệp Vụ Marketing Thinking Của Markus

Mã sản phẩm: 6235644721670110304

Chia Sẻ Khóa Học Tư Duy Và Nghiệp Vụ Marketing Thinking Của Markus của giảng viên Đỗ Xuân Khoa. Khóa Học Marketing Thinking – Tư Duy Và Nghi...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Tư Duy Và Nghiệp Vụ Marketing Thinking Của Markus của giảng viên Đỗ Xuân Khoa. Khóa Học Marketing Thinking – Tư Duy Và Nghiệp Vụ Marketingtìm hiểu về khái niệm cơ bản của marketing và tầm quan trọng của tư duy marketing trong công việc.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Phương pháp tư duy chuẩn giúp giải quyết mọi bài toán Marketing trong nhiều ngành hàng, quy mô công ty khác nhau

Hệ thống 12 nghiệp vụ Marketing chuyên nghiệp được áp dụng tại các công ty FMCG

Kiến thức Marketing khoa học được đúc kết dựa trên lý thuyết của các giáo sư hàng đầu và trên thực tiễn của nhiều thương hiệu nổi tiếng

Cập nhật toàn bộ case-study mới nhất, bám sát thị trường & ngành Marketing

B1. Marketing Overview

B2. Nghiên cứu thị trường & lựa chọn thị trường mục tiêu

B3. Hành vi khách hàng & ứng dụng trong 4Ps

B4. Insight khách hàng & ứng dụng trong 4Ps

B5. Positioning + Branding + Competition Understanding

B6. MarCom

Nội dung khóa học
Buổi 1.Marketing Overview
– Marketing có chịu trách nhiệm doanh số?
– Sự khác biệt giữa Sales và Marketing?
– Câu chuyện Need – want – demand
– 5 loại hình nhu cầu của Kotler
Mục tiêu Marketing
– Tại sao là Profit chứ không phải là Revenue
– Làm cách nào để tăng lợi nhuận
Tư duy Marketing
– Đặt câu hỏi “Đúng”
– Lead User
Mô hình quản trị Marketing
Buổi 2 .Nghiên cứu thị trường & lựa chọn thị trường mục tiêu
Marketing Research – Nghiên cứu thị trường
– Market size (Độ lớn thị trường)
– Market share (Thị phần)
– Sources of growth (Tăng trưởng)
STP
– Định nghĩa S-T-P
– Phân đoạn thị trường – Segmentation
– Thị trường mục tiêu – Target Market
– Chân dung khách hàng mục tiêu – Consumer Portrait
Buổi 3.Hành vi khách hàng & ứng dụng trong 4Ps
Định nghĩa Customer Behaviour
– Hành vi của khách hàng đối với sản phẩm (Product)
– Customer behaviour khi mua (Buying) sản phẩm
– Customer behaviour khi sử dụng (Using) sản phẩm
Ứng dụng của Behaviour trong 4Ps
– Mở rộng sản phẩm dựa trên Moment of usage
– Amount of consumption + Frequency
Buổi 4.Insight khách hàng & ứng dụng trong 4Ps
Định nghĩa Customer Insight
– Từ Insight tới Thông điệp
– Từ Insight tới Sản phẩm
– Định nghĩa Customer Insight
Ứng dụng Customer Insight
– Key Message
– Product Concept (R&D)
– Content
Market Research – cách tìm Customer Insight
– 4 phương pháp nghiên cứu thị trường
– Phương pháp bậc thang trong In-depth Interview
Buổi 5.Positioning + Branding + Competition Understanding
Hiểu về thương hiệu
– Thói quen lựa chọn sản phẩm trong siêu thị
– Vì sao phải làm thương hiệu?
Lợi nhuận và thương hiệu
– Lợi nhuận tăng khi nào?
– Thương hiệu ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận
– Tăng lợi nhuận = Tăng doanh thu = Tạo ra sản phẩm mới dưới thương hiệu mẹ
Định vị thương hiệu
– Quy trình làm thương hiệu
– Điều đầu tiên khi nhắc đến thương hiệu là gì?
– Mô hình tư duy về định vị
– 3 levels of Positioning
Các nguyên tắc bất biến trong nhận diện thương hiệu
Buổi 6.MarCom Understanding
Tổng quan kế hoạch truyền thông (MarCom)
– Xác định Target Audience
– Định nghĩa các loại Target Audience
Xác định mục tiêu (Objectives)
– Xác định các loại mục tiêu truyền thông
Thiết kế truyền thông (Communication Design)
– Message source
Customer Journey và ứng dụng
Lựa chọn kênh truyền thông (Channel)
– Personal
– Mass
– Mix Channels
– Lựa chọn kênh tương ứng với các mục tiêu truyền thông
– Tiêu chí chọn kênh
Lên ngân sách (Budget)
– Xác định ngân sách cho kế hoạch truyền thông
– Phân bổ ngân sách khi làm việc với Agency
Media Mix
– Có nên chạy đồng loạt tất cả các kênh?
Đo lường hiệu quả (Evaluation) – KPI
– Tiêu chí đo lường hiệu quả
Chia Sẻ Khóa Học Tư Duy Và Nghiệp Vụ Marketing Thinking Của Markus
Chia Sẻ Khóa Học Tư Duy Và Nghiệp Vụ Marketing Thinking Của Markus

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫