Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ ACCA Financial Accounting Của Bisconline

Chia Sẻ ACCA Financial Accounting Của Bisconline

Mã sản phẩm: 3616310796367766133

Chia Sẻ Khóa Học ACCA Financial Accounting Của Bisconline Giang Ha ACCA  trong  Môn học Kế toán tài chính cấp độ Kiến thức ứng dụng chương t...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học ACCA Financial Accounting Của Bisconline Giang Ha ACCA  trong Môn học Kế toán tài chính cấp độ Kiến thức ứng dụng chương trình ACCA

Khóa học ACCA Financial Accounting (FA/F3) là môn "Kế toán tài chính" thuộc cấp độ Kiến thức Ứng dụng và là môn đầu tiên cần chinh phục trong chương trình ACCA. Vì thế, đây được xem là môn học quan trọng nhất với vai trò là nền tảng cho các môn học tiếp sau.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Hiểu được mục đích của việc lập Báo cáo tài chính cũng như các tính chất của thông tin tài chính

Hiểu được bút toán kép và hạch toán được các giao dịch cơ bản

Lập được Bảng cân đối phát sinh cũng như các Báo cáo tài chính đơn giản

Đọc hiểu - phân tích được các thông tin trên Báo cáo tài chính

Nội dung khóa học
Tổng quan về môn học Financial Accounting và chương trình ACCA
+ Chapter 1: The Context and Purpose of Financial Reporting
+ Chapter 2: The Regulatory Framework
+ Chapter 3: The Qualitative Characteristics of Financial Information
+ Chapter 4: Sources, Records and Book of Prime Entry
+ Chapter 5: Ledger Accounts and Double Entry
+ Chapter 6: From Trial Balance to Financial Statements
+ Chapter 7: Sales Tax
+ Chapter 8: Inventories - IAS 02
Chapter 9: Tangible Non - Current Assets
+ Chapter 10: INTANGIBLE ASSETS
+ Chapter 11: ACCRUALS AND PREPAYMENTS
Chapter 12: IRRECOVERABLE DEBTS AND ALLOWANCES
+ Chapter 13: Provision and Contingencies
+ Chapter 14: Control accounts
Chapter 15: Bank Reconciliation
+ Chapter 16: Correction of Errors
Chapter 17: Preparation of Financial Statements for Sole Traders
+ Chapter 18: Incomplete Records
+ Chapter 19: Introduction to Company Accounting & Discussion
+ Chapter 20: Events after the reporting date
+ Chapter 21: Statement of Cash Flows
Chapter 22: Introduction to Consolidated Financial Statements
+ Chapter 23: The Consolidated Statement of Financial Position
Chapter 24: The Consolidated Statement of Comprehensive Income
Chapter 25 Interpretation of Financial Statement 
Revision
Chia Sẻ ACCA Financial Accounting Của Bisconline
Chia Sẻ ACCA Financial Accounting Của Bisconline

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫