Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Đầu Tư Theo Sóng Elliott Của Da Vinci Academy

Chia Sẻ Đầu Tư Theo Sóng Elliott Của Da Vinci Academy

Mã sản phẩm: 5268508815308236037

Chia Sẻ Khóa học Đầu Tư Theo Sóng Elliott Của Da Vinci Academy là khóa học hướng dẫn giao dịch đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dành cho nhà...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa học Đầu Tư Theo Sóng Elliott Của Da Vinci Academy là khóa học hướng dẫn giao dịch đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dành cho nhà đầu tư theo sóng elliot .

Lợi ích khi tham gia khóa học

Mô tả được đường đi của chuyển động giá và chủ động với mọi tình huống của thị trường.

Tính toán được biên độ của từng nhịp xu hướng để lên chiến lược đầu tư.

Bước đầu nhập môn tính toán về chu kỳ và timing của giá.

Kiểm soát tâm lý đầu tư tốt hơn thông qua việc thấu hiểu về rủi ro và lợi nhuận đạt được trong từng giai đoạn nhất định.

Xác định điểm đào chiều thị trường dựa vào xu hướng, biên độ và sóng

Nội dung khóa học
1. Lý thuyết sóng Elliott trong tự nhiên và thị trường tài chính.
2. Mô hình Sóng và sự tương thích với các loại thị trường.
3. Sự chuyển động của giá theo mô hình sóng và biên độ của fibonacci.
4. Tâm lý thị trường trong từng giai đoạn của mô hình sóng.
5. Các nguyên tắc tính đếm sóng Elliott.
6. Hình thái sóng và cách giao dịch đối với từng hình thái sóng.
7. Chu kỳ và các khái niệm căn bản về chu kỳ.
8. Phân tích các kịch bản chuyển động của giá.
9. Phối kết hợp các công cụ để lên chiến lược đầu tư.
Nhận khóa học qua >>> ZALO  Hoặc FACEBOOK 
Chia Sẻ Đầu Tư Theo Sóng Elliott Của Da Vinci Academy
Chia Sẻ Đầu Tư Theo Sóng Elliott Của Da Vinci Academy 

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫