Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Business Intelligence Analyst Của Mindx

Chia Sẻ Business Intelligence Analyst Của Mindx

Mã sản phẩm: 7451079092542781710

Chia Sẻ Khóa Học Business Intelligence Analyst Của Mindx là khóa học hướng dẫn  Trở thành chuyên gia phân tích dữ liệu nắm bắt cơ hội và tiề...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Business Intelligence Analyst Của Mindx là khóa học hướng dẫn Trở thành chuyên gia phân tích dữ liệu nắm bắt cơ hội và tiềm năng của ngành Data Analyst từ đó mang đến triển vọng trong công việc của bạn

Lợi ích khi tham gia khóa học 

phân tích kinh doanh ở mức độ nâng cao, tập trung vào việc xây dựng và tự động hóa các báo cáo phân tích phức tạp.

Thiết kế mô hình dữ liệu nâng cao với mức độ phức tạp cao, tìm kiếm được insights từ dữ liệu và sử dụng được insights để giải quyết bài toán kinh doanh. 

 Nắm vững các kiến thức về dữ liệu, SQL, Power Bi, Visualizing with Python, Data Engineer, Data Scientist,…

Nội dung khóa học
Buổi 1 – 2: Orientation Day
> Review các loại hình & giới thiệu quy trình phân tích dữ liệu.
> Giới thiệu chuyên sâu về Power BI, các chức năng, giao diện và ứng dụng Power BI vào phân tích dữ liệu.
> Tổng quan analytical technique (descriptive + diagnostic)
Buổi 3 – 4: Các kỹ thuật tìm kiếm insight từ dữ liệu
Buổi 5: Data Ingestion & Data Model
Buổi 6 – 7: Data Model Practice with SQL & PowerBI
Buổi 8: Edit Query with Power BI for advanced transform
> Giới thiệu các loại biểu đồ trong Power BI & mục đích sử dụng.
> Filter & slicer, UI UX,…
Buổi 9: Demo và sửa project giữa kỳ
Buổi 10 – 11: DAX
> Giới thiệu về DAX, measures & cách sử dụng DAX để tạo ra các measures.
> Review DAX, giới thiệu tính năng python for visualize.
Buổi 12: Python for visualize & giới thiệu về final project
Buổi 13 – 14 : Update tiến độ Project – Q&A
Q&A: Get Data & Data Wrangling.
Q&A: Data Processing & Transforming.
Q&A: Data Visualizing.

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫