Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Extra Rules Đánh vần Extra Của Enpro

Chia Sẻ Extra Rules Đánh vần Extra Của Enpro

Mã sản phẩm: 4387731516879654590

Chia Sẻ Khóa Học Extra Rules Đánh vần Extra Cùng Enpro là khóa học tiếng anh hướng dẫn học Mặt chữ từ vựng , Quy tắc logic , Hình ảnh phiên ...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Extra Rules Đánh vần Extra Cùng Enpro là khóa học tiếng anh hướng dẫn học Mặt chữ từ vựng , Quy tắc logic , Hình ảnh phiên âm , Âm thanh  tiếng anh giúp cho việc học từ vựng nhanh hơn, dễ hơn và nhớ từ lâu hơn 

Nội dung khóa học
Bài 1: Quy tắc đọc từ chứa [oa]
Bài 2: Quy tắc đọc từ chứa [oi, oy]
Bài 3: Quy tắc đọc từ chứa [ai]
Bài 4: Quy tắc đọc từ chứa [ou]
Bài 5: Trọng âm từ 2 âm tiết bắt đầu bằng [con] [en]
Bài 6: Trọng âm từ 2 âm tiết kết thúc bằng [le]
Bài 7: Trọng âm từ 2 âm tiết kết thúc bằng [age] [et]
Bài 8: Trọng âm từ 2 âm tiết kết thúc bằng [us]
Bài 9: Trọng âm từ 2 âm tiết bắt đầu bằng [ex]
Bài 10: Trọng âm từ 2 âm tiết bắt đầu bằng [dis]
Bài 11: Trọng âm từ 2 âm tiết kết thúc bằng [ey] [it]
Bài 12: Trọng âm từ 3 âm tiết trở lên kết thúc bằng [ant, ance]
Bài 13: Trọng âm từ 3 âm tiết trở lên kết thúc bằng [ent, ence]
Bài 14: Trọng âm từ 3 âm tiết trở lên kết thúc bằng [ous]
Bài 15: Trọng âm từ 3 âm tiết kết thúc bằng [ute, ude]
Bài 16: Trọng âm từ 3 âm tiết trở lên có [ive] đứng cuối
Bài 17: Trọng âm từ kết thúc bằng [ary]
Bài 18: Trọng âm từ 3 âm tiết trở lên có [or] đứng cuối
Bài 19: Trọng âm từ có [end] đứng cuối
Bài 20: Trọng âm từ có [o] đứng cuối
Bài 21: Từ có 2 cách đọc
Bài 22: Trọng âm phụ từ chứa [isation, ication]
Chia Sẻ Extra Rules Đánh vần Extra Của Enpro
Chia Sẻ Extra Rules Đánh vần Extra Của Enpro

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫