Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Reading Master Bình Dân Học Vụ Của Enpro

Chia Sẻ Reading Master Bình Dân Học Vụ Của Enpro

Mã sản phẩm: 8925366742749892945

Chia Sẻ Khóa Học Reading Master Bình Dân Học Vụ Của Enpro là khóa học hướng dẫn học tiếng anh nghe với quy trình bài bản ghép vần đơn giản đ...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Reading Master Bình Dân Học Vụ Của Enpro là khóa học hướng dẫn học tiếng anh nghe với quy trình bài bản ghép vần đơn giản để học tiếng anh như Đ học Đánh vần tiếng Việt

Việc biết đọc chữ là kỹ năng phải được dạy và học đầu tiên, trước khi học các kiến thức khác. Học gì thì học, trước tiên phải biết đọc chữ.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Đọc chuẩn mọi từ tiếng Anh, Đọc từ có ngữ điệu 

Tư duy tự học, Nhớ từ vựng 

Thay đổi hoàn toàn kỹ năng nghe của bạn

Dạy lại được cho người khác

Nội dung khóa học
Bài 1: Giới thiệu khoá bình dân học vụ
Bài 2: Âm nhấn trọng âm – Âm không nhấn trọng âm
Bài 3: Quy trình đọc phiên âm từ tiếng Anh
Bài 4: Nguyên âm /e/
Bài 5: Nguyên âm /i/
Bài 6: Nguyên âm /e/ + /ing/
Bài 7: Nguyên âm /i/ + /ing/
Bài 8: Nguyên âm /ei/ (1)
Bài 9: Nguyên âm /ei/ (2)
Bài 10: Nguyên âm /æ/ (1)
Bài 11: Nguyên âm /æ/ (2)
Bài 12: Nguyên âm /ei/ /æ/ + /ed/
Bài 13: Tổng kết – Thực hành /e/ /i/ /ei/ /æ/
Bài 14: Trọng âm phụ
Bài 15: Phụ âm /ʃ/
Bài 16: Nguyên âm /i:/
Bài 17: Nguyên âm /ou/
Bài 18: Nguyên âm /ɒ/
Bài 19: Nguyên âm /ʌ/ (1)
Bài 20: Trọng âm phụ với các nguyên âm [i:, ou, ɒ] Bài 21: Tổng kết – Thực hành [i:, ou, ɒ, ʌ] Bài 22: Sự thay đổi của trọng âm [1] Bài 23: Phụ âm /dʒ/ ( mặt chữ G & DU)
Bài 24: Nguyên âm /u:/
Bài 25: Nguyên âm /ju:/
Bài 26: Nguyên âm /ʌ/ (mặt chữ là u)
Bài 27: Phụ âm /tʃ/ ( mặt chữ CH & TU)
Bài 28: Nguyên âm /eə/
Bài 29: Nguyên âm /a:/
Bài 30: Nhóm phụ âm đi với [R] Bài 31: Thực hành đọc /ʃ – z – s/
Bài 32: Tổng kết – Thực hành [u:, ju, a:] Bài 33: Nguyên âm /ɜ:/ (mặt chữ ER, OR)
Bài 34: Nguyên âm /ɜ:/ (mặt chữ IR, UR)
Bài 35: Nguyên âm /iə/
Bài 36: Tổng kết – Thực hành [u:, ju, ɜ:] Bài 37: Phụ âm /ʒ/ (mặt chữ S)
Bài 38: Nguyên âm /ai/ & /aiə/
Bài 39: Nguyên âm /ɔ:/ (mặt chữ OR, A)
Bài 40: /ŋ/ (mặt chữ NC, NK, NG)
Bài 41: Nguyên âm /juə/ (mặt chữ UR)
Bài 42: Sự thay đổi trọng âm [2] Bài 43: Nguyên âm /au/
Bài 45: Phụ âm [θ] – [ð] Bài 44: Tổng kết – Thực hành /ai, aiə, ɔ:, au] Bài 46: Thực hành đọc [dʒ – ʒ – z] Bài 47: Phụ âm /kw/
Bài 48: Phụ âm /ks – gz/
Chia Sẻ Reading Master Bình Dân Học Vụ Của Enpro
Chia Sẻ Reading Master Bình Dân Học Vụ Của Enpro

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫