Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Content Writing for HR Professionals

Chia Sẻ Content Writing for HR Professionals

Mã sản phẩm: 1278455082507992201

Chia Sẻ Khóa Học Khóa Học Content Writing for HR Professionals là Khóa học Sáng tạo nội dung dành cho người làm Nhân sự  trang bị kiến thức ...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Khóa Học Content Writing for HR Professionals là Khóa học Sáng tạo nội dung dành cho người làm Nhân sự  trang bị kiến thức lý thuyết và thực tế từ các bước phát triển ý tưởng nội dung, ví dụ các cấu trúc tham khảo cho 3 nhóm bài viết phổ biến, và những lưu ý quan trọng trong quá trình thực hiện phát triển nội dung trong truyền thông Nhân sự.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Nhận biết được những hình thức và thể loại bài viết thường dùng

Xác định tiêu chí đánh giá một bài viết hiệu quả và phù hợp

Tự tin phát triển bài viết thuộc 3 thể loại thông dụng trong Nhân sự

Biết phát triển ý tưởng nội dung từng bước phù hợp với định hướng khác nhau

Nội dung khóa học
Phần 1: Mở đầu
Phần 2: 05 Lưu Ý Khi Sáng Tạo Nội Dung
Phần 3: Những Nội Dung Truyền Thông Nhân Sự Thường Dùng
Phần 4: Những Yếu Tố Cần Có Của Một Nội Dung Hiệu Quả
Phần 5: Bốn Bước Phát Triển Một Ý Tưởng Nội Dung
Phần 6: Một Số Lưu Ý
Phần 7: Công Cụ & Nguồn Hỗ Trợ
Phần 8: Gợi Ý Cấu Trúc Phát Triển 3 Nhóm Bài Viết Thông Thường
Phần 9: Content Về Môi Trường Làm Việc
Phần 10: Thông Báo Doanh Nghiệp
Phần 11: Phát Triển Tiêu Đề Hiệu Quả Cho Bài Viết
Phần 12: Văn Phong Viết Bài Truyền Thông
Phần 13: Kết thúc
Chia Sẻ Content Writing for HR Professionals
Chia Sẻ Content Writing for HR Professionals

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫