Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Heatmap Advance 8x Trading

Chia Sẻ Heatmap Advance 8x Trading

Mã sản phẩm: 413192805823399447

Chia Sẻ Khóa Học Heatmap Advance 2023 Của 8x là khóa học Heatmap chuyên sâu chiến lược giao dịch, ứng dụng và cơ chế vận hành thị trường một...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Heatmap Advance 2023 Của 8x là khóa học Heatmap chuyên sâu chiến lược giao dịch, ứng dụng và cơ chế vận hành thị trường một cách thành công nhất.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Hiểu được thuyết đấu giá, cân bằng thuyết đấu giá trong range

Phân tích cấu trúc vĩ mô trong order book và order flow

chỉ báo nâng cao và giao dịch theo DOM

Nội dung khóa học

Buổi 1- Giới thiệu chung về Heatmap Advance
Buổi 2- Các thuật ngữ cơ bản – nâng cao
Buổi 3- Các thuật ngữ cơ bản – nâng cao 2
Buổi 4- Spread
Buổi Chữa bài tập 1
Buổi Chữa bài tập 1
Buổi 5 – Giải thích các hành vi khác nhau được CO sử dụng và ví
Buổi 6- Design
Buổi 7- Sweeping
Buổi Chữa bài tập 1
Buổi Chữa bài tập 2
Buổi 8- Thuyết đấu giá trong BM
Buổi Chữa bài tập
Chia Sẻ Heatmap Advance 8x Trading
Chia Sẻ Heatmap Advance 8x Trading

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫