Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Software Design Patterns In A Nutshell

Chia Sẻ Software Design Patterns In A Nutshell

Mã sản phẩm: 2897538866604381687

Chia Sẻ Khóa Học Khóa Học Software Design Patterns in a nutshell của tedu.com.vn là Khóa học giúp bạn ứng dụng Design Pattern kinh điển tron...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Khóa Học Software Design Patterns in a nutshell của tedu.com.vn là Khóa học giúp bạn ứng dụng Design Pattern kinh điển trong cuốn Gang Of Fours để có mindset , cách ứng dụng thực hành vào trong công việc của 

Lợi ích khi tham gia khóa học

Tự tin khi ứng tuyển

Ứng dụng trong công việc

Nội dung khóa học
1. Giới thiệu khóa học
2. Design Patterns là gì
3. Singleton Design Pattern
4. Prototype Design Pattern
5. Factory Method Design Pattern
6. Abstract Factory Design Pattern
7. Builder Design Pattern
8. Adapter Design Pattern
9. Bridge Design Pattern
10. Composite Design Pattern
11. Decorator Design Pattern
12. Facade Design Pattern
13. Flyweith Design Pattern
14. Proxy Design Pattern
15. Change Of Reposiblity Design Pattern
16. Command Design Pattern
17. Iterator Design Pattern
18. Mediator Design Pattern
19. Memento Design Pattern
20. Observer Design Pattern
21. State Design Pattern
22. Strategy Design Pattern
23. Template Method Design Pattern
24. Visitor Design Pattern
Chia Sẻ Software Design Patterns In A Nutshell
Chia Sẻ Software Design Patterns In A Nutshell 

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫