Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Vĩ Mô Liên Thị Trường SMC Của Kakata

Chia Sẻ Vĩ Mô Liên Thị Trường SMC Của Kakata

Mã sản phẩm: 6883397376711797951

Chia Sẻ Khóa Học Vĩ Mô Liên Thị Trường SMC Của Kakata Chứng khoán là khóa học hướng dẫn bạn tìm hiểu về vĩ mô của nhiều thị trường tài chính...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Vĩ Mô Liên Thị Trường SMC Của Kakata Chứng khoán là khóa học hướng dẫn bạn tìm hiểu về vĩ mô của nhiều thị trường tài chính có liên quan mật thiết lẫn nhau trong chu kì của nền kinh tế thị trường. Từ đó nhận biết cơ hội và rủi ro khi đầu tư .

Lợi ích khi tham gia khóa học

cơ chế thao túng của dòng tiền lớn, dấu chân cá mập

Hiểu hết các phương pháp Smart Money Concepts

Hiểu về thị trường,  lạm phát hay giảm phát, chu kì của thị trường,  tchu kỳ ngành: các ngành ngân hàng, bất động sản, xây dựng,… 

Hiểu rõ thao túng giá của các Big Boys trên thị Trường Fx.

tín hiệu vĩ vô và thế giới

Nội dung khóa học
Buổi 1: Tư duy thao tác
Buổi 2: Đặc điểm của USD
Buổi 3: Đặc điểm của các dòng tiền khác
Buổi 4: Đặc điểm 4 thị trường tài chính
Buổi 5: Chu kỳ kinh tế và 3 mô hình dự báo chu kỳ kinh tế
Buổi 6: Các khái niệm trong SMC – Market structur
Buổi 7: Các khái niệm trong SMC – Order Block, SMT
Buổi 8: Sửa bài
Buổi 9: Các setup trong SMC
Buổi 10: Quy trình – quản lý vốn – tâm lý giao dị
Kèm theo tài liệu đi theo khóa học
Chia Sẻ Vĩ Mô Liên Thị Trường SMC Của Kakata
Chia Sẻ Vĩ Mô Liên Thị Trường SMC Của Kakata

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫