Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Business Analytics Module 3 Ứng dụng dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh

Business Analytics Module 3 Ứng dụng dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh

Mã sản phẩm: 151931903486168512

Chia Sẻ Khóa Học  Business Analytics - Module 3: Ứng dụng dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh với những kỹ thuật phân tích cao cấp  giải...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Business Analytics - Module 3: Ứng dụng dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh với những kỹ thuật phân tích cao cấp  giải mã dữ liệu, biến chúng thành thông tin hữu ích trong công việc.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Kỹ thuật khám phá dữ liệu bước đầu

Học về  một số kỹ thuật xâu chuỗi dữ liệu

Học về  một số kỹ thuật dự đoán dữ liệu

Học về AI, Machine Learning và Deep Learning

Nội dung khóa học
Buổi 1 – Overview
1.1 – Overview
1.2 – Handout
Buổi 2 – Descriptive Analytics
2.1 – Case study – Fashion Store
2.2 – Exploratory Data Analysis. Let’s See What We Have Here!
2.3 – Exploratory Data Analysis – Example
Buổi 3 – Diagnostics Analytics
3.1 – Hypothesis Testing Techniques
3.2 – Hypothesis Testing In Action
Buổi 4 – Correlation
4.1 – Correlation (P1)
4.2 – Correlation (P2)
4.3 – Correlation Tells Stories, Not The Whole Picture
Buổi 5 – Regression
5.1 – Calculating Linear Regression (P1)
5.2 – Calculating Linear Regression (P2)
5.3 – Yes Please! More Regression
5.4 – When To Use: Correlation Vs. Regression
Buổi 6 – Forecast
6.1 – Forecasting – How To See The Future
6.2 – Forecasting Technique
Buổi 7 – Classification
7.1 – Classification – Grouping Items With Known Criteria
Buổi 8 – Clustering
8.1 – Clustering – Grouping Items With Unknown Criteria
8.2 – Clustering Technique
Buổi 9 – Association
9.1 – Association – Amazon: “You Might Like These Items”
9.2 – Association Application
9.3 – Insights Are Pointless Without Any Actions
Buổi 10 – Prescriptive Analytics
10.1 – Optimization: Finding The Best Solution Out Of Many Options
10.2 – Simulation: How To Mind Read Your Opponent In A Chess Game
10.3 – “Hey Siri. How Smart Are You?”
10.4 – Machine Learning Vs. AI
10.5 – Giới thiệu nội dung bộ khoá học Business Analytics
Business Analytics Module 3 Ứng dụng dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh
Business Analytics Module 3 Ứng dụng dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫