Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Luật Kinh Doanh Và Luật Doanh Nghiệp Thế Giới F4

Luật Kinh Doanh Và Luật Doanh Nghiệp Thế Giới F4

Mã sản phẩm: 3231807439023423031

Chia Sẻ Khóa Học  Corporate & Business Law Global (LW) – Luật kinh doanh và luật doanh nghiệp thế giới (F4) giúp bạn đạt được kiến thức ...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học  Corporate & Business Law Global (LW) – Luật kinh doanh và luật doanh nghiệp thế giới (F4) giúp bạn đạt được kiến thức sâu rộng và phát triển kỹ năng để hiểu về khung pháp lý tổng quan cũng như các lĩnh vực pháp lý cụ thể liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. Nó cung cấp sự nhận thức về nhu cầu cần sự tư vấn pháp lý và hỗ trợ bạn xây dựng cơ sở chắc chắn trong việc áp dụng kiến thức này vào thực tế kinh doanh.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Nhận biết yếu tố cơ bản của các hệ thống pháp luật khác nhau, bao gồm nguồn gốc của quy định pháp luật, mối quan hệ giữa các nhánh khác nhau của hiến pháp và sự cần thiết của luật quốc tế. Giải thích vai trò của các tổ chức quốc tế trong việc xúc tiến và quy định về thương mại quốc tế, cũng như vai trò của trọng tài thương mại quốc tế như là sự thay thế cho hệ thống tòa án.

Nắm bắt và áp dụng các quy tắc pháp lý thích hợp dựa trên Công ước về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, giải thích cách thức tài trợ khác nhau trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Nhận diện các hình thức thương mại quốc tế khác nhau và phân biệt các hình thức cũng như cơ cấu của các tổ chức kinh tế.

Nhận biết và so sánh các loại vốn và nguồn vốn tài chính của các doanh nghiệp, mô tả và giải thích cách doanh nghiệp hoạt động, được quản lý và quy định. Đồng thời, nhận biết các hệ quả pháp lý khi doanh nghiệp đối mặt với tình hình khó khăn hoặc khủng hoảng. Tổng hợp kiến thức để thể hiện sự hiểu biết về quản trị và các vấn đề đạo đức trong lĩnh vực kinh doanh.

Nội dung khóa học
Part A Essential elements of legal systems
1. Business, political and legal systems
2. International trade, legal regulation and conflict of laws
3. Court-based adjudication and alternative dispute resolution mechanisms
Revision 1
Part B International business transactions
4. Contracts for the international sale of goods
5. Obligations and risk in contracts for international sales
Revision 2
Part C Transportation and payment of international business transactions
6. Transportation documents and means of payment
Revision 3
Part D Formation and constitution of business organizations
7. Agency law
8. Partnerships
9. Corporations and legal personality
10. Company formation
11. Constitution of a company
Revision 4
Part E Capital and the financing of companies
12. Share capital
13. Loan Capital
14. Capital maintenance and dividend law
Revision 5
Part F Management administration and the regulation of companies
15. Company directors
16. Other company officers
17. Company meetings and resolutions
Revision 6
Part G Insolvency law
18. Insolvency and administration
Revision 7
Part H Corporate fraudulent and criminal behaviour
19. Fraudulent and criminal behaviour
Revision 8
Final revision
Final revision
TÀI LIỆU HỌC
Slide bài giảng
Textbook Kit
Legal documents
Luật Kinh Doanh Và Luật Doanh Nghiệp Thế Giới F4
Luật Kinh Doanh Và Luật Doanh Nghiệp Thế Giới F4

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫