Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Nest.JS với TypeScript/MongoDB Siêu Dễ Của Hoidanit

Nest.JS với TypeScript/MongoDB Siêu Dễ Của Hoidanit

Mã sản phẩm: 601800560924350070

Chia Sẻ Nest.JS với TypeScript/MongoDB Siêu Dễ Của Hoidanit là khóa học online hướng dẫn  Làm Backend Node.JS Chuyên Nghiệp với Framework Ne...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Nest.JS với TypeScript/MongoDB Siêu Dễ Của Hoidanit là khóa học online hướng dẫn Làm Backend Node.JS Chuyên Nghiệp với Framework Nest.JS Hiểu rõ và nắm vững các tổ chức của Framework Nest.JS (cấu trúc modules, tự duy IoC - inversion of control, DI (dependency injection) và Vận dụng mô hình MVC, kết hợp với database MongoDB

Lợi ích khi tham gia khóa học

Xây Dựng Một Hệ Thống Lớn & Tính Mở Rộng Cao

Rèn Luyện Kỹ Năng Lập Trình Hướng Đối Tượng 

Xây Dựng Backend phân chia Modules

Thực Hành NestJS như là server Restful APIs

Nội dung khóa học
Nest.JS với TypeScript/MongoDB Siêu Dễ Của Hoidanit bao gồm 22 giờ video và 137 videos hướng dẫn
Chapter 0: Giới Thiệu Về Khóa Học
Chapter 1: Tổng quan về Nest.JS
Chapter 2: NestJS và Typescript
Chapter 3: Inversion Of Control
Chapter 4: NestJS và MVC
Chapter 5: Connect Database
Chapter 6: Restful API
Chapter 7: Stateful và Stateless
Chapter 8: JWT – Json Web Token
Chapter 9: Tư duy phân tích database
Chapter 10: Mongoose Plugins
Chapter 11: Modules Company
Chapter 12: Modules User
Chapter 13: Modules Job/Resume
Chapter 14: Modules Permission & Roles
Chapter 15: Module Subscribers
Chapter 16. Giới Thiệu Kiến Thức Nâng Cao
Nest.JS với TypeScript/MongoDB Siêu Dễ Của Hoidanit
Nest.JS với TypeScript/MongoDB Siêu Dễ Của Hoidanit

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫