Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Phân Tích Cơ Bản Của Quách Mạnh Hào Qmvgroup

Phân Tích Cơ Bản Của Quách Mạnh Hào Qmvgroup

Mã sản phẩm: 3775823078557250643

Chia Sẻ Khóa Học Phân Tích Cơ Bản Của Quách Mạnh Hào Qmvgroup giúp Tối ưu hóa Lợi Nhuận và Giảm Thiểu Rủi Ro trong Đầu Tư Tài Chính và Chứng...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Phân Tích Cơ Bản Của Quách Mạnh Hào Qmvgroup giúp Tối ưu hóa Lợi Nhuận và Giảm Thiểu Rủi Ro trong Đầu Tư Tài Chính và Chứng Khoán, đặc biệt là trong phạm vi học phần Xây Dựng và Quản Trị Danh Mục. Học phần này mang lại kiến thức thiết yếu từ việc lựa chọn ngành, dòng tiền, và nhóm cổ phiếu theo cách tiếp cận Top - Down. Bạn sẽ được trang bị kiến thức thực tế để xây dựng cấu trúc danh mục tối ưu, đồng thời đảm bảo đạt được cả hai mục tiêu chính: tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả quản lý rủi ro trong quá trình phân bổ đầu tư.

Lợi ích khi tham gia khóa học

hướng dẫn kiểm tra lại kiến thức căn bản 

Đọc hiểu báo cáo tài chính

Phương pháp định giá so sánh

Đọc báo cáo tài chính

Định giá dòng tiền cơ bản

Phương pháp định giá cơ bản

Cách sử dụng các phương pháp định giá

Nội dung khóa học
Đọc hiểu báo cáo tài chính
P3T1A - Giả định doanh nghiệp _Trà đá vỉa hè_ P1
P3T1B - Giả định doanh nghiệp _Trà đá vỉa hè_ P2
P3T1C - Giả định doanh nghiệp _Trà đá vỉa hè_ P3
Phương pháp định giá so sánh
P3T2A - Kỹ thuật định giá phổ biến
P3T2B - Thực hành trên excel
Đọc báo cáo tài chính
P3T3A - Xây dựng chiến lược giao dịch
P3T3B - Hiểu định giá
P3T3C - Định giá so sánh, dòng cổ tức và tổng kết
Định giá dòng tiền cơ bản
P3T4A - Lý thuyết định giá theo dòng tiền
P3T4B - Thực hành trên excel
Phương pháp định giá cơ bản
P3T5A - Lý thuyết định giá dòng tiền đơn giản
P3T5B - Thực hành trên excel
Cách sử dụng các phương pháp định giá
P3T6A - Lý thuyết phân tích dòng tiển cổ đông
P3T6B - Thực hành trên excel
Phân Tích Cơ Bản Của Quách Mạnh Hào Qmvgroup
Phân Tích Cơ Bản Của Quách Mạnh Hào Qmvgroup

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫