Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Phân Tích Kinh Tế Của Quách Mạnh Hào

Phân Tích Kinh Tế Của Quách Mạnh Hào

Mã sản phẩm: 471055092306017266

Chia Sẻ Khóa Học Phân Tích Kinh Tế Của Quách Mạnh Hào Qmvgroup là cách tiếp cận Top - Down, cách tiếp cận từ kinh tế vĩ mô trước khi đi đến ...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Phân Tích Kinh Tế Của Quách Mạnh Hào Qmvgroup là cách tiếp cận Top - Down, cách tiếp cận từ kinh tế vĩ mô trước khi đi đến trải nghiệm các phương thức đầu tư khác nhau trong đầu tư tài chính. Học phần này giúp bạn tìm hiểu về chu kỳ vận hành của nền kinh tế, bao gồm những chính sách ảnh hưởng đến nguồn tiền vào thị trường. Từ đó, hình thành nên sự luân chuyển vận động của các ngành và dòng tiền. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ hiểu bong bóng tài sản và khủng hoảng phát sinh từ đâu và bằng cách nào để thích nghi với những bong bóng này.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Các biến số vĩ mô

Kinh tế và chính sách

Ôn tập kinh tế vĩ mô và chu kỳ

Tổng kết chu kỳ kinh tế và thị trường

Nội dung khóa học
Các biến số vĩ mô
P2T1A - Kinh tế vĩ mô và phương pháp đầu tư
P2T1B - Hiểu số liệu thống kê vĩ mô
P2T1C - Tăng trưởng kinh tế (GDP) là gì
P2T1D - Biến số lạm phát
P2T1E - Biến số lãi suất
P2T1F - Biến số tỷ giá & tổng kết bài giảng
Tài liệu học 1.
Kinh tế và chính sách
P2T2A - Mục tiêu kinh tế và chính sách
P2T2B - Chính sách tiền tệ
P2T2C - Chính sách tài khóa và tỷ giá
P2T2D - Chu kỳ kinh tế và mối liên hệ với thị trường chứng khoán
P2T2E - Tổng kết bài giảng
Tài liệu học 2.
Ôn tập kinh tế vĩ mô và chu kỳ
P2T3A - Giới thiệu khủng hoảng tài chính 2007-2008. Chứng khoán hóa là gì
P2T3B - Đa cấp chứng khoán Quá trình hình thành bong bóng tài chính
P2T3C - Khủng hoảng tài chính thế giới Nới lỏng, thắt chặt và đổ vỡ
P2T3D - Chính sách tiền tệ và thị trường chứng khoán Việt Nam
P2T3E - Vòng xoáy tiền tệ và trạng thái hiện tại của nền kinh tế Việt Nam0
P2T3F - Tổng kết buổi ôn tập
Tài liệu học 3.
Tổng kết chu kỳ kinh tế và thị trường
P2T4A - Tâm lý đầu tư
P2T4B - Kiểm soát tâm lý khi đầu tư
P2T4C - Chu kỳ kinh tế và mối liên hệ với TTCK
P2T4D - Chu kỳ dòng tiền trên TTCK và chu kỳ tâm lý
P2T4E - Luân chuyển dòng tiền đối với ngành và cổ phiếu
P2T4F - Tổng kết bài giảng
Tài liệu học 4
Phân Tích Kinh Tế Của Quách Mạnh Hào
Phân Tích Kinh Tế Của Quách Mạnh Hào

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫