Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Xây Dựng Danh Mục Của Quách Mạnh Hào

Xây Dựng Danh Mục Của Quách Mạnh Hào

Mã sản phẩm: 5192536895157727893

Chia Sẻ Khóa Học Xây Dựng Danh Mục Của Quách Mạnh Hào Qmvgroup giúp Tối ưu hóa Lợi Nhuận và Giảm Thiểu Rủi Ro trong Đầu Tư Tài Chính và Chứn...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Xây Dựng Danh Mục Của Quách Mạnh Hào Qmvgroup giúp Tối ưu hóa Lợi Nhuận và Giảm Thiểu Rủi Ro trong Đầu Tư Tài Chính và Chứng Khoán, đặc biệt là trong phạm vi học phần Xây Dựng và Quản Trị Danh Mục. Học phần này mang lại kiến thức thiết yếu từ việc lựa chọn ngành, dòng tiền, và nhóm cổ phiếu theo cách tiếp cận Top - Down. Bạn sẽ được trang bị kiến thức thực tế để xây dựng cấu trúc danh mục tối ưu, đồng thời đảm bảo đạt được cả hai mục tiêu chính: tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả quản lý rủi ro trong quá trình phân bổ đầu tư.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Giới thiệu xây dựng danh mục đầu tư

Xây dựng danh mục đầu tư

Xác định nhóm cổ phiếu

Xây dựng chiến lược giao dịch

Nội dung khóa học
Giới thiệu xây dựng danh mục đầu tư
P5T1A- Các khái niệm về danh mục đầu tư
P5T1B- Quan hệ rủi ro- lợi nhuận
P5T1C-Mục tiêu đầu tư và cách tiếp cận QMV
Tài liệu học 1.
Xây dựng danh mục đầu tư
P5T2A- Các bước hình thành danh mục
P5T2B- Đòn bẩy dòng tiền & Đòn bẩy tài chính
P5T2C- Nhận diện nhóm dòng tiền
Tài liệu học 2.
Xác định nhóm cổ phiếu
P5T3A- Nhận diện nhóm dòng tiền trong nhóm ngành
P5T3B- Chất lượng doanh nghiệp
P5T3C- Ví dụ về phân tích định giá
P5T3D- Phân tích Dupont chất lượng doanh nghiệp
Tài liệu học 3.
Xây dựng chiến lược giao dịch
P5T4A- Chiến lược giao dịch qua phân tích kỹ thuật
P5T4B- Ví dụ chiến lược giao dịch qua PTKT-1
P5T4C- Ví dụ chiến lược giao dịch PTKT-2
Tài liệu học 4
Xây Dựng Danh Mục Của Quách Mạnh Hào
Xây Dựng Danh Mục Của Quách Mạnh Hào

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫