Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Merchandising Excellence Thực thi Trưng bày Xuất sắc

Chia Sẻ Merchandising Excellence Thực thi Trưng bày Xuất sắc

Mã sản phẩm: 3099120276096233874

Chia Sẻ Khóa Học Merchandising Excellence Thực thi Trưng bày Xuất sắc Khóa học này giúp bạn xây dựng chiến lược trưng bày sản phẩm thu hút n...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Merchandising Excellence Thực thi Trưng bày Xuất sắc Khóa học này giúp bạn xây dựng chiến lược trưng bày sản phẩm thu hút người mua , chuyển đổi quyết định mua hàng của người mua và gia tăng doanh số và tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Xây dựng chiến lược trưng bày triển khai, bố trí các vật phẩm trưng bày trong điểm bán

Thiết kế vật phẩm trưng bày thu hút người mua

Kiến thức hiểu sâu về các vật phẩm trưng bày 

Phân loại cửa hàng để bố trí hàng hóa một cách phù hợp

Nội dung khóa học
Buổi 1 – Introduction
1.1 – Warm Up
1.2 – Handout
Buổi 2 – Shopper strategy in 4 steps
2.1 – 4-step Shopper Strategy
Buổi 3 – WHO – Identify WHO the shopper is
3.1 – The difference between Target Consumer, Target Audience and Target Shopper
3.2 – 3 Primary Target Shopper of Coca-Cola
Buổi 4 – WHAT – HOW and Sweet Spot Model
4.1 – Sweet Spot Model
4.2 – Sweet-spot: Moms – Meals at Home
Buổi 5 – [Break-out Session] 3 Merchandise Display Zones & 3 Shopper Visual Principles
5.1 – 3 Merchandise Display Zones at POS
5.2 – 3 Shopper Visual Principles
Buổi 6 – WHAT – HOW and 4 Sweet-spot for different Shoppers
6.1 – Analyze & Execute a Sweet-spot: Moms – Meals at Home
6.2 – Analyze & Execute a Sweet-spot: Salad Dressing and Hair Shampoo
6.3 – Analyze & Execute a Sweet-spot: Teens – Leisure Away from Home
6.4 – Analyze & Execute a Sweet-spot: Adults – On the go
6.5 – Analyze & Execute a Sweet-spot: Adults – Eating Out
Buổi 7 – WHERE
7.1 – Channel: Super/Hyper Market and CVS (Part 1)
7.2 – Channel: Super/Hyper Market and CVS (Part 2)
7.3 – Channel: Traditional Trade
7.4 – Channel: HORECA
7.5 – Experiential and Promotional Ideas
7.6 – Mẫu tiêu chuẩn trưng bày ở kênh HORECA
Buổi 8 – Merchandise Planning
8.1 – Outlet Classification
8.2 – Merchandising Standards
8.3 – Mẫu chương trình trưng bày dành cho Brand nhỏ
Buổi 9 – Budgeting for Merchandising
9.1 – Budgeting for Merchandising
9.2 – Mẫu Excel tính toán ngân sách và thời gian chạy chương trình trưng bày
Buổi 10 – Bonus & Epilogue
10.1 – Some notices about Pricing and Promotion
10.2 – Regarding the Refrigerator and Cooler sponsorship
10.3 – Epilogue
Chia Sẻ Merchandising Excellence Thực thi Trưng bày Xuất sắc
Chia Sẻ Merchandising Excellence Thực thi Trưng bày Xuất sắc

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫