Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Ứng dụng OKR vào Quản trị Dự án và Vận hành Doanh nghiệp

Chia Sẻ Ứng dụng OKR vào Quản trị Dự án và Vận hành Doanh nghiệp

Mã sản phẩm: 2592732947931269001

Chia Sẻ Khóa Học Khóa Học Ứng Dụng OKR Vào Quản Trị Dự Án Và Vận Hành Doanh Nghiệp của brandcamp giúp bạn ứng dụng bộ OKR để xây dựng bộ máy...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Khóa Học Ứng Dụng OKR Vào Quản Trị Dự Án Và Vận Hành Doanh Nghiệp của brandcamp giúp bạn ứng dụng bộ OKR để xây dựng bộ máy doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh đúng cách, tăng quản trị mục tiêu và hiệu suất tối đa.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Ứng dụng phương pháp quản trị OKR trong hoạt động kinh doanh.

Sử dụng bộ OKR đúng  nguyên tắc, công thức mẫu.

Triển khai  chu kỳ, đặc biệt là cách kết hợp OKR và KPI vào quản trị mục tiêu và hiệu suất.

Show case study thực tế khi áp dụng OKR v

Nội dung khóa học
Buổi 1 – Course Overview
1.1 – Giới thiệu khóa học
1.2 – Tài liệu khóa học (Slide bài giảng)
Buổi 2 – Lịch sử hình thành OKR
2.1 – OKR là gì?
2.2 – Hiểu rõ OKR qua các ví dụ
2.3 – Các công cụ quản trị mục tiêu (MBO)
2.4 – Khái niệm PI & KPI
2.5 – Khái niệm CSF
2.6 – Ví dụ về BSC, CSF & KPIs
Buổi 3 – Vai trò của OKR trong doanh nghiệp
3.1 – Mối quan hệ giữa OKR & Chiến lược tổ chức (P1)
3.2 – Mối quan hệ giữa OKR & Chiến lược tổ chức (P2)
3.3 – Ví dụ vận dụng OKR thành công (Google)
3.4 – Ví dụ vận dụng OKR thành công (Marketing Agency)
3.5 – Hiểu đúng về vai trò của OKR đối với doanh nghiệp
3.6 – Sự khác biệt giữa Năng suất & Hiệu quả
Buổi 4 – Các quy tắc thiết lập OKR
4.1 – 3 thành phần quan trọng của OKR
4.2 – Các trường hợp sử dụng OKR thường gặp
4.3 – Nguyên tắc thiết lập mục tiêu OKR
4.4 – Cách viết câu Mục tiêu (Objective) hiệu quả
4.5 – 3 nhóm mục tiêu trong hệ thống OKR
4.6 – Cách viết Kết quả trọng yếu (Key Results) hiệu quả
4.7 – Bài thực hành
Buổi 5 – Quy trình triển khai OKR cho tổ chức, đội nhóm và cá nhân
5.1 – Tổng quan về quy trình triển khai OKR
5.2 – Bước 1: Tìm ý tưởng cho mục tiêu cá nhân
5.3 – Tips: OKR kick-off meeting
5.4 – Bước 2 & 3: Thiết lập các OKR cá nhân & Thiết lập tính liên đới
5.5 – Bước 4: Review, công bố & lập kế hoạch thực hiện OKR
5.6 – 3 mẫu lên kế hoạch OKR (Google Sheet)
5.7 – Ví dụ: OKR cho một số chức danh & Bài thực hành
Buổi 6 – Vận hành OKR trong một tổ chức
6.1 – Triển khai chu kỳ OKR trong tổ chức
6.2 – Thực hiện buổi họp OKR Check-in hàng tuần
6.3 – Cách đánh giá điểm số cho các Key Results
Buổi 7 – Kết hợp OKR & KPI khi thiết lập mục tiêu
7.1 – Phân biệt giữa KPI & OKR
7.2 – Kết hợp OKR & KPI khi thiết lập mục tiêu
Buổi 8 – Tài liệu tham khảo về OKR
8.1 – Thiết lập văn hoá hiệu quả cao trong tổ chức (P1)
8.2 – Thiết lập văn hoá hiệu quả cao trong tổ chức (P2)
8.3 – Giới thiệu sách & tài liệu tham khảo về OKR
8.4 – Giới thiệu mô hình 4 nguyên tắc thực thi (4DX)
Buổi 9 – Bonus: Các câu hỏi thường gặp khi triển khai OKR
9.1 – Câu hỏi 1: Các kịch bản triển khai OKR?
9.2 – Câu hỏi 2: Ưu điểm của OKR?
9.3 – Câu hỏi 3: Xác định OKR?
9.4 – Câu hỏi 4: Có nên kết hợp OKR với lương thưởng và cách tiến hành?
9.5 – Câu hỏi 5: Cách đánh giá OKR công bằng cho toàn bộ nhân viên?
Chia Sẻ Ứng dụng OKR vào Quản trị Dự án và Vận hành Doanh nghiệp
Chia Sẻ Ứng dụng OKR vào Quản trị Dự án và Vận hành Doanh nghiệp

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫