Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

SMC Improve yourself của Coffee Goldester

SMC Improve yourself của Coffee Goldester

Mã sản phẩm: 7510345130756708421

Chia Sẻ Khóa Học  SMC  Improve yourself  của  Coffee Goldester hướng dẫn  giao dịch theo Phương pháp SMC - Smart Money Concept  Hiểu , phân ...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học SMC Improve yourself  của Coffee Goldester hướng dẫn giao dịch theo Phương pháp SMC - Smart Money Concept Hiểu , phân tích tài chính doanh nghiệp, kỹ năng dự báo, kiểm soát chi phí và quản lý rủi ro trong Đầu tư, Giao dịch với phân tích nhận định để thực chiến với thị trường FX,GOLD,OIL

Lợi ích khi tham gia khóa học

Hiểu , phân tích tài chính doanh nghiệp, kỹ năng dự báo, kiểm soát chi phí và quản lý rủi ro 

Chia sẻ về Đầu tư, Giao dịch với phân tích nhận định để thực chiến với thị trường FX,GOLD,OIL

Lưu trữ nhật ký giao dịch hàng ngày của Coffee Goldester 

Được hướng dẫn theo SMC - Cung cầu Supply / Demand  Với cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất 

Nội dung khóa học

# Phần 1 : Market Structure ( Cấu trúc thị trường )
- Bài 1 : Làm quen với các thuật ngữ trong SMC
- Bài 2 : Quy tắc xác định đỉnh /đáy và cấu trúc thị trường
- Bài 3 : Thực hành mapping cấu trúc thị trường
- Bài 4 : Premium & Discount Pricing
- Bài 5 : Xác định sóng lớn ( Swing Structure )
- Bài 6 : Xác định sóng nhỏ ( Sub - internal - external Structure )
- Bài 7 : Major - minor break
- Bài 8 : Major - minor break trong Sub - Internal structure
- Bài 9 : Oder flow
- Bài 10 :  Re- Establish Oder Flow
- Bài 11:  Kết hợp các kiến thức và mapping cấu trúc thị trường - tìm diểm mua và bán hợp lí
- Bài 12: 2 cách xác định Swing Struture mà bạn cần biết
- Bài 13 : Xác định trading range và hướng dẫn sử dụng
- Bài 14 : Xác định vùng Xếp chồng ( Stacking Area )
- Bài 15 : Judas Swing ( Sóng đảo trend )
Phần 2 : SUPPLY - DEMAND ( CUNG - CẦU )
- Bài 1 :  Kiến thức ,cấu tạo và nhận biết,tinh chỉnh (refinement) các dạng Supply - demand mạnh
- Bài 2 : Bos và BMS :  Phá vỡ cấu trúc tiếp diễn và sự chuyển đổi Swing structure
- Bài 3 : Choch : Thay  đổi thuộc tính của giá
- Bài 4 : Thanh khoản ( liquidity ) và các dạng than khoản phổ biến
- Bài 5 : Sự mất cân bằng ( IMB- IFC - FVG )
- Bài 6 : POI : vùng quan tâm
- Bài 7 : Mitigation ( vùng khai thác )
- Bài 8 : Flipzone
- Sự hình thành, phân biệt và hướng dẫn sữ dụng Flipzone
- Phân loại 2 loại flipzone countinous và covered
- Bài 9 : Xác định strong high/low - weak high/low
- Bài 10 : Order Block : cấu tạo ,nhận biết và sự hình thành
- Bài 11 : Inducement : vùng thu hút đám đông
- Bài 12 : Smart money trap - level on level  : nhận ra bẫy trap
- Bài 13 : Buy to sell wick : vùng tranh chấp
- Bài 14 : Supply/demand Extreme : vùng cực trị của sóng
- Bài 15 : RTO : Return Originals : vùng giá trị ban đầu
- Bài 16 : Fake Breakout và Stophunt - Phá vỡ giả và quét Stoploss
- Bài 17 : Main Supply/Demand : Vùng cung cầu chính
Phần 3 : Các điểm vào lệnh và entry hợp lí
- Bài 1 : Risk & Confirmation Entry ( lệnh rủi ro và lệnh xác nhận )
- Bài 2 : Hướng dẫn vào lệnh đa khung ( thuận và nghịch xu hướng/ Pro và Counter Trend )
- Bài 3 : Vào lệnh với choch  ( m15/m1/5s )
- Bài 4 : Vào lệnh với Khối OB trong Oder Flow
- Bài 5 : Vào lệnh với Flipzone Coutinous và Covered
- Bài 6: Vào lệnh theo ROF  ( m15/m1/5s )
- Bài 7 : Vào lệnh với 2 lần double confimation entry
- Bài 8 : Vào lệnh với Internal Structure
- Bài 9 : Vào lệnh với Strong high/low, Weak High/low
- Bài 10 : Vào lệnh với Setup SHS-RTO-BOS
- Bài 11 : Vào lệnh với Fake breakout / Stophunt trong Trading range
- Bài 12 : Vào lệnh với hợp lưu m15 và m1
- Bài 13 : Vào lệnh với hợp lưu m1 và 5s
- Bài 14 : Bí quyết bắt đỉnh đáy khi không có tín hiệu đảo chiều
- Bài 15 : Bí mật vào lệnh với các vùng xếp chồng hợp lưu timefram
- Bài 16 : Bí mật vào lệnh khi giá chưa chạm supply/demand của HTF và chưa chạm SnD đã refine
- Bài 17 : Bí mật giao dịch Khi có tin tức tăng - giảm mạnh
- Bài 18 : Cách nhận biết và giao dịch tại vùng Supply / Demand Fail ( Sụp đổ / yếu )
- Bài 19 : Hướng dẫn giao dịch với AOI - IFC
- Bài 20 : Hai Cách Xử Lý Lệnh Khi Giá Chạm Supply/Demand
- Bài 21 : Giao dịch theo Mitigation Block
- Bài 22 : Giao dịch theo mô hình vai đầu vai
- Bài 23 : Giao dịch theo mô hình Quasimodo level
- Bài 24 : Giao dịch theo Minor Structure
- Bài 25 : Hướng dẫn cách xử lý khi giá không đi như kì vọng ( unexpected )
- Bài 26 : Hướng dẫn giao dịch khi có Strong choch
- Bài 27 : Vào Lệnh Khi Có Quét Thanh khoản ( liquidity  ) VÀ Inducement
Scalping Sniper
- Bài 1 : Vào lệnh khi m15 tạo đỉnh / đáy, m1 choch, entry 5s
- Bài 2 : Vào lệnh khi m1 tạo đỉnh/ đáy , choch 5s
- Bài 3 : Vào lệnh với m1 Order flow - m1 ROF
- Bài 4 : Vào lệnh False breakout và Stophunt m1
- Bài 5 :  Sweep Liquidity ( quét thanh khoản )
- Bài 6 : Vào lệnh khi có m1 sweep liquidity ( quét thanh khoản )
- Bài 7 : Model Sweep - choch Entry m1
- Bài 8 : Hệ Thống bẫy giá thanh khoản ( Trap Concept - Judas Swing )
- Bài 9 : Pressure Zone ( vùng áp lực tăng kép )
# Phần 4 : Quản lý giao dịch
- Bài 1 : Hướng dẫn lập ké hoạch giao dịch từ A — Z
- Bài 2 : Làm sao để k cắt lỗ sớm và chốt non và dịch SL dương cho đúng cách
- Bài 3 : Hướng dẫn vào lệnh và phân tích đa khung cho swing trade
# Phần 5 : Hỏi đáp và trả lời
SMC Improve yourself của Coffee Goldester
SMC Improve yourself của Coffee Goldester

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫