Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Của DHE Academy

Chia Sẻ Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Của DHE Academy

Mã sản phẩm: 6837849361233065603

Chia Sẻ Khóa  Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Của DHE Academy hướng dẫn đọc hiểu và phân tích  dựa trên các chỉ số báo cáo tài chính đánh g...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Của DHE Academy hướng dẫn đọc hiểu và phân tích dựa trên các chỉ số báo cáo tài chính đánh giá tổng quan và toàn diện về tình hình phát triển của doanh nghiệp đó. 

Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Của DHE Academy  đưa ra các nhận định dự báo về doanh nghiệp giúp bạn quản trị rủi ro, phòng tránh được các doanh nghiệp xấu.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Đọc hiểu và phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp từ đó đưa ra nhận định chính xác về triển vọng của DN 

Phân tích đúng khả năng, sức khỏe, thiếu sót của doanh nghiệp. Đưa ra quyết định chính xác khi đầu tư

Chọn lọc những DN tiềm năng từ phân tích sức khỏe của doanh nghiệp  phát hiện được các DN gian lận, book lợi nhuận,tăng vốn ảo

Học  thủ thuật tác động lên một BCTC 

Học được cách đánh giá năng lực của ban lãnh đạo

Nội dung khóa học
Chương 1: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Bài 1: Phân tích vĩ mô
Bài 2: Phân tích ngành
Bài 3: Phân tích ngành (tiếp theo) + Tổng quan BCTC
Bài 4: Phân tích bảng cân đối kế toán
Bài 5: Phân tích báo cáo Kết quả kinh doanh
Bài 6: Phân tích báo cáo Lưu chuyển tiền tệ + phân tích các chỉ số tài chính
Bài 7: Phân tích các chỉ số tài chính (tiếp theo)
Chương 2: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
Bài 8: Phương pháp P/E
Bài 9: Phương pháp P/E (Tiếp theo)
Bài 10: Phương pháp P/B
Bài 11: Phương pháp định giá tài sản EV/EBITDA
Chương 3: PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ GIÁ
Bài 12: Tổng quan về PTKT
Bài 13: Tổng quan PTKT (tiếp theo ) + Lý Thuyết Dow
Bài 14: Các đường Trung Bình Trượt MA
Bài 15: Chỉ báo MACD
Bài 16: Hỗ trợ kháng cự + Kênh xu hướng
Bài 17: Công thức giao dịch kênh xu hướng – kiếm
Bài 18: Công thức giao dịch trung hạn
Chia Sẻ Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Của DHE Academy
Chia Sẻ Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Của DHE Academy

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫