Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Khóa Học Product Management For Everyone Của Mindx

Khóa Học Product Management For Everyone Của Mindx

Mã sản phẩm: 8429046321532877395

Chia Sẻ Khóa Học Product Management For Everyone Của Mindx lộ trình quản lí sản phẩm Product Management giúp bạn    hiểu được những kiến thứ...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Product Management For Everyone Của Mindx lộ trình quản lí sản phẩm Product Management giúp bạn  hiểu được những kiến thức cơ bản nhất về Product Management, tổng quan về ngành, thị trường.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Biết cách xác định mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, thực hiện khảo sát/ phỏng vấn/ quan sát để tìm hiểu nhu cầu khách hàng.

Biết cách xác định vấn đề, lên ý tưởng phát triển tính năng/sản phẩm.

Thực hành thiết kế & phát triển giải pháp.

Nội dung khóa học
Buổi 1: Giới thiệu tổng quan về Product Management
Buổi 2-3: Giới thiệu chuyên sâu về Product Management
Nghiên cứu sản phẩm (Vision, Usecase, vòng đời phát triển, khách hàng mục tiêu).
Quy trình & phương pháp phát triển sản phẩm.
Buổi 4 - 6: Nghiên cứu khách hàng & thị trường
Buổi 7 - 9: Xác định vấn đề
Xác định pain-points khách hàng, xây dựng user story, user journey map,..
Đưa ra Problem Statement, Hypothesis Statement,...
Buổi 10: Lên ý tưởng
Buổi 11 - 12: Nguyên lý và thực hành thiết kế UI/UX
Buổi 13 - 14: Phát triển giải pháp
Xây dựng user flow và wireframe low fidelity.
Buổi 15 - 16: Thực hành & demo sản phẩm cuối khoá
Khóa Học Product Management For Everyone Của Mindx
Khóa Học Product Management For Everyone Của Mindx 

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫