Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

 Khóa Học Product Management Intensive Của Mindx

Khóa Học Product Management Intensive Của Mindx

Mã sản phẩm: 840654127929420282

Chia Sẻ Khóa Học Product Management Intensive Của Mindx lộ trình quản lí sản phẩm Product Management giúp đi sâu hơn vào vai trò của một Pro...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Product Management Intensive Của Mindx lộ trình quản lí sản phẩm Product Management giúp đi sâu hơn vào vai trò của một Product Owner thông qua việc nghiên cứu thị trường, xây dựng yêu cầu kỹ thuật, thiết kế & thử nghiệm sản phẩm. Ngoài kiến thức chuyên môn, học viên được bổ sung các kiến thức về công nghệ & kỹ năng hợp tác giữa các đội nhóm.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Nắm vững phương pháp & quy trình phát triển sản phẩm: Nghiên cứu thị trường, xác định vấn đề, thiết kế & xây dựng sản phẩm, ra mắt & đánh giá hiệu quả.

Giải quyết các bài toán thực tế: Định lượng thị trường, các chỉ số ưu tiên, pain-points của khách hàng, cải tiến sản phẩm, chiến lược thâm nhập thị trường.

Quản lý đội nhóm hiệu quả: Xây dựng kiến thức tổng quan về thiết kế, công nghệ, kinh doanh & phương pháp làm việc đội nhóm hiệu quả.

Nội dung khóa học
Buổi 1 - 3: Nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh.
Phương pháp xây dựng metric cho các platform,...
Buổi 4 - 6: Xác định vấn đề & lên ý tưởng
Thực hành lên ý tưởng: nhận diện nhu cầu kinh doanh; xác định phạm vi cạnh tranh & cân nhắc hành trình khách hàng.
Buổi 7 - 13: Thiết kế giải pháp & xây dựng yêu cầu kỹ thuật
Cập nhật các kiến thức công nghệ (phát triển web/app) và yêu cầu kỹ thuật về PRD.
Xây dựng User Flow & vẽ Wireframe High Fidelity.
Cách xây dựng roadmap cho sản phẩm và tiêu chí đánh giá.
Kỹ năng làm việc với stakeholders (business, tech, design).
Buổi 14 - 15: Thử nghiệm hiệu quả sản phẩm bằng phương pháp UAT & Usability Testing.
Buổi 16: Thực hành & demo sản phẩm cuối khoá. 
Khóa Học Product Management Intensive Của Mindx
 Khóa Học Product Management Intensive Của Mindx

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫