Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Khóa Học Chuyên Đề Python Excel Tự Động Hóa Của Dunglailaptrinh

Khóa Học Chuyên Đề Python Excel Tự Động Hóa Của Dunglailaptrinh

Mã sản phẩm: 2908730059341569196

Chia Sẻ Khóa Học Chuyên Đề Python Excel Tự Động Hóa Của Dunglailaptrinh giúp bạn xử lí dữ liệu excel thông qua python từ đó tự động hóa tron...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Chuyên Đề Python Excel Tự Động Hóa Của Dunglailaptrinh giúp bạn xử lí dữ liệu excel thông qua python từ đó tự động hóa trong công việc hàng ngày phù hợp với các bạn đi làm có ít thời gian, dân trái ngành, các bạn văn phòng, công nghệ thông tin . 

Khóa Học Chuyên Đề Python Excel Tự Động Hóa Của Dunglailaptrinh hướng dẫn bạn có kiến thức Python  Xử lý dữ liệu Excel bằng Python, Tự động hóa công việc bằng Python, Đọc file Excel trong Python, để phục vụ công việc hàng ngày, Tích hợp Python vào Excel.

Những ai nên tham gia khóa học
Nhân viên văn phòng thường làm việc với dữ liệu dạng bảng
Dân trái ngành không chuyên về lập trình như kế toán, tài chính, bán hàng, quản lý.
Người muốn tiếp cận với lập trình một cách dễ dàng và muốn bắt đầu với chuyên đề này

Khóa học sẽ giúp bạn
Cách dùng python và các kiến thức cơ bản một cách khái quát
Xử lý dữ liệu Excel dạng bảng bằng python
Cách tự động hóa một số công việc trên máy tính theo quy luật có sẵn
Cách nhìn vào dữ liệu và vẽ được biểu đồ tương ứng bằng python
Hiểu cách ngôn ngữ lập trình có thể xử lý công việc lặp đi lặp lại như nào, từ đó giúp bạn áp dụng vào công việc hiện tại của bạn khi cần thiết

Nội dung khóa học
1 Nền tảng python cơ bản cô đọng và ngắn gọn
2️⃣ Làm việc với file CSV
3️⃣ Làm việc với dữ liệu học sinh. Luyện tập 4 thao tác nền tảng trong xử lý dữ liệu.
4️⃣ Tự động tạo thư mục và file
5️⃣ Tự động tạo ảnh theo yêu cầu và từ file excel
6️⃣ Tự động tạo file word theo yêu cầu và từ file excel
7️⃣ Vẽ biểu đồ và phân tích
8️⃣ Cách sử dụng Google Collab, Jupyter Notebook để xử lý dữ liệu
Khóa Học Chuyên Đề Python Excel Tự Động Hóa Của Dunglailaptrinh
Khóa Học Chuyên Đề Python Excel Tự Động Hóa Của Dunglailaptrinh

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫