Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học Macroeconomics Kinh Tế Vĩ Mô Của Hedge Academy

Chia Sẻ Khóa Học Macroeconomics Kinh Tế Vĩ Mô Của Hedge Academy

Mã sản phẩm: 5225044193655234438

Chia Sẻ Khóa Học tiếp cận đến Vĩ mô có thể hiểu ngọn ngành các vấn đề về lãi suất, các biến vĩ mô tiếp cận chuyên sâu hơn, bài bản chi tiết ...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học tiếp cận đến Vĩ mô có thể hiểu ngọn ngành các vấn đề về lãi suất, các biến vĩ mô tiếp cận chuyên sâu hơn, bài bản chi tiết hơn về Kinh tế Vĩ mô được hoạt động tại Việt Nam.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Tiếp cận chuyên sâu hơn, bài bản chi tiết hơn về Kinh tế Vĩ mô. 
Nội dung khóa học Tổng quan Kinh tế vĩ mô, tất cả các kiến thức liên quan đến Lãi suất, tỷ giá, thị trường tiền tệ, hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Kiến thức nền tảng về tài chính
Khái quát về tình hình thị trường tài chính Việt Nam 

Nội dung khóa học
Khóa học Macroeconomics Kinh Tế Vĩ Mô Của Hedge Academy với 6 video học zoom kèm tài liệu. 
Buổi 1. 
Lãi suất và vai trò của lãi suất
Lãi suất trong mối quan hệ với tỷ giá
Buổi 2. 
Lãi suất trong mối quan hệ lạm phát 
Tỷ giá và vai trò tỷ giá
Buổi 3
Tỷ giá trong chính sách tiền tệ
Tỷ giá , lạm phát và lãi suất
Buổi 4 
Thị trường tiền tệ
Tỷ giá, lãi suất và mối quan hệ với thị trường vốn
Buổi 5 + 6 
THị trường tiền tệ và mối quan hệ với thị trường vốn
Hệ thống NHTM
Tổng quát bảng cân đối của NHTM và các yếu tố chính .
Chia Sẻ Khóa Học Macroeconomics Kinh Tế Vĩ Mô Của Hedge Academy
Chia Sẻ Khóa Học Macroeconomics Kinh Tế Vĩ Mô Của Hedge Academy 

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫