Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học Supply Chain Management Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

Chia Sẻ Khóa Học Supply Chain Management Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

Mã sản phẩm: 3557031439605323205

Chia Sẻ Khóa Học Supply Chain Management Quản Trị Chuỗi Cung Ứng  Hướng dẫn doanh nghiệp vận hành sản xuất tốt hơn, có khả năng vươn xa hơn,...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Supply Chain Management Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Hướng dẫn doanh nghiệp vận hành sản xuất tốt hơn, có khả năng vươn xa hơn, chiếm lĩnh thị trường tốt hơn, có uy tín hơn trong mắt khách hàng và vượt xa các đối thủ cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận nhất. 

Lợi ích khi tham gia khóa học

Quản trị chuỗi cung ứng một cách hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng liên kết giữa các phòng ban 
Phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực supply chain
Hướng dẫn cách viết CV, cách tạo và sử dụng tài khoản LinkedIn, cách trả lời phỏng vấn khi ứng tuyển vào các tập đoàn đa quốc gia cho các vị trí intern, fresher, management trainee
Tham gia các cuộc thi supply chain trên toàn quốc
Cơ hội nghề nghiệp trên thị trường
Thực hành các bài tập, chủ đề, case study cho học viên trao đổi, thảo luận kiến thức về ngành cũng như mở rộng thêm các mối quan hệ

Nội dung khóa học
Buổi 1: Warm-up session/ Buổi giới thiệu
Introduction to the course/ Giới thiệu về F+SC – Friend With Supply Chain
About the course (outline & content)/ Giới thiệu về khóa học (đề cương & nội dung)
Expectation from learners/ Mong đợi từ học viên
Q&A Giải đáp các vấn đề liên quan
Buổi 2: Introduction to supply chain management/ Tổng quan về quản lý chuỗi cung ứng
What is supply chain?/ Chuỗi cung ứng là gì?
What is supply chain management/ Thế nào là quản lý chuỗi cung ứng?
The value of supply chain/ Giá trị của chuỗi cung ứng
Silo effect in supply chain/ Hiệu ứng “bồn nước” trong chuỗi cung ứng
Q&A/ Giải đáp các vấn đề liên quan
Buổi 3: Supply chain career (Part 1)/ Nghề nghiệp trong lĩnh vực chuỗi cung ứng (Phần 1)
Types of companies and occupations/ Các dạng công ty và nghề nghiệp
Discussion about other options/ Thảo luận về các lựa chọn khác
Q&A/ Giải đáp các vấn đề liên quan
Buổi 4: Supply chain career (Part 2)/ Nghề nghiệp trong lĩnh vực chuỗi cung ứng (Phần 2)
CV review/ Hỗ trợ sửa CV cho học viên
Find jobs on LinkedIn, VietnamWork/ Hướng dẫn tìm công việc trên Linkedin, VietnamWork
Q&A/ Giải đáp các vấn đề liên quan
Buổi 5: Supply chain career (Part 3)/ Nghề nghiệp trong lĩnh vực chuỗi cung ứng (Phần 3)
Interview tips/ Kỹ năng xử lý buổi phỏng vấn
Other information/ Các thông tin hữu ích khác (về hợp đồng, luật lao động, v.v.)
Q&A/ Giải đáp các vấn đề liên quan
Buổi 6: Introduction to supply chain analytics (Part 1)/ Tổng quan về phân tích dữ liệu trong chuỗi cung ứng
Types of data analytics/ Các dạng phân tích dữ liệu
Application of data analytics in supply chain/ Ứng dụng của phân tích dữ liệu trong việc ra quyết định chuỗi cung ứng
Supply chain analytics tools/ Các công cụ phân tích dữ liệu chuỗi cung ứng
Examples/ Ví dụ thực tiễn ứng dụng công cụ (Excel, Alteryx, Power BI, Python)
Q&A/ Giải đáp các vấn đề liên quan
Buổi 7: Introduction to supply chain analytics (Part 2)/ Tổng quan về phân tích dữ liệu trong chuỗi cung ứng
Supply chain analytics practicing (using Alteryx, Excel, SQL, Power BI)/ Học viên ứng dụng các công cụ để phân tích
chuỗi cung ứng dưới sự hướng dẫn của người chia sẻ
Case study introduction/ Bài tập về nhà cho học viên là 1 case study của cuộc thi SCM
Q&A/ Giải đáp các vấn đề liên quan
Buổi 8: How to solve supply chain case studies/ Cách giải quyết case study chuỗi cung ứng
Review case study submissions/ Sửa bài tập về nhà cho học viên
Advise on mistake/ Định hướng giải case cho học viên dựa theo những điểm sai sót
Some basic principles for case solving (MECE, Top-down communication, slide presentation)/ Các nguyên tắc cơ bản cho
việc giải case (nguyên tắc MECE, trình bày slide theo hướng diễn dịch, v.v.)
Q&A/ Giải đáp các vấn đề liên quan
Buổi 9: Introduction to manufacturing planning and control
Manufacturing planning and control model (MPC)/ Mô hình kế hoạch và kiểm soát sản xuất
Demand-Production-Raw Material-Inventory-Capacity planning in MPC model/ Kế hoạch nhu cầu-sản xuất-nguyên vật
liệu-tồn kho-năng lực sản xuất trong mô hình MPC
Q&A/ Giải đáp các vấn đề liên quan
Buổi 10: Demand planning (Part 1)/ Kế hoạch nhu cầu (Phần 1)
Characteristics of demand/ Các đặc tính của nhu cầu
Forecasting purpose & horizon/ Mục đích và khung thời gian dự báo nhu cầu
Forecasting principles/ Các nguyên tắc dự báo nhu cầu
Forecasting process/ Quy trình dự báo
Q&A/ Giải đáp các vấn đề liên quan
Buổi 11: Demand planning (Part 2)/ Kế hoạch nhu cầu (Phần 2)
Forecasting methods/ Các phương pháp dự báo
Qualitative methods/ Các phương pháp định tính
Quantitative methods/ Các phương pháp định lượng
Q&A/ Giải đáp các vấn đề liên quan
Buổi 12: Management Trainee sharing/ Chia sẻ về các chương trình Quản trị viên tập sự
Chia Sẻ Khóa Học Supply Chain Management Quản Trị Chuỗi Cung Ứng
Chia Sẻ Khóa Học Supply Chain Management Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫