Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khoá học Business Analyst Của R2S Academy Mới Nhất

Chia Sẻ Khoá học Business Analyst Của R2S Academy Mới Nhất

Mã sản phẩm: 7805719931714874116

Chia Sẻ Khóa Học Business Analyst Của R2S Academy  Lộ trình trở thành BA Business Analyst chỉ với  70 giờ học  trang bị cho bạn kiến thức, t...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Khóa Học Business Analyst Của R2S Academy Lộ trình trở thành BA Business Analyst chỉ với 70 giờ học trang bị cho bạn kiến thức, tư duy, công cụ để tạo được Mockup, Prototype, vẽ ERD.

Khóa học sẽ giúp bạn
Lộ trình trở thành BA Business Analyst
Tư duy, công cụ để tạo được Mockup, Prototype, vẽ ERD,..các kỹ thuật phân tích cũng như lấy yêu cầu,...
Quy trình phát triển một sản phẩm phần mềm sẽ bắt đầu từ những yêu cầu của khách hàng. Cách tạo website quản lý hệ thống cửa hàng thiết bị y tế, trong đó có những yêu cầu như tạo tài khoản người dùng, tạo sản phẩm,
quản lý đơn hàng, doanh thu,...
Cách dữ liệu, luồng xử lý, kịch bản thông báo lỗi,...Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm tạo ra những tài liệu này. 

Nội dung khóa học
Chủ đề 1: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản
• Introduction
• Software Lifecycles & Requirement life cycle management
• Requirements Process - The Core of IT Business Analyst Activity
• Business Analysis Techniques
• The definition and purpose of every document
Chủ đề 2: Quy trình lấy yêu cầu
• Gathering & eliciting requirements
• Interaction session between teacher (as customer) and team (as BA) - Part 1
• Analyzing and documenting requirements
• Interaction session between teacher (as customer) and team (as BA) - Part 2
• First presentation of team assignment
• Documentation - UML
• Documentation - Business analysis model - SWOT analysis User interface wireframe Data Model • Database
• Documentation - User Story (US)
• Validation and Management
• Quality Assurance
• Second presentation of team assignment
• Final test
Chia Sẻ Khoá học Business Analyst Của R2S Academy Mới Nhất
Chia Sẻ Khoá học Business Analyst Của R2S Academy Mới Nhất 

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫