Evo Pizza
Hotline hỗ trợ
0362835256

Click chuột lên hình để phóng to

Chia Sẻ Khóa Học Lập trình Back-end Java Của 28Tech

Chia Sẻ Khóa Học Lập trình Back-end Java Của 28Tech

Mã sản phẩm: 808057219893316685

Chia Sẻ Lập trình Back-end Java Của 28Tech  thành thạo Spring boot framework cũng như các kiến thức, công nghệ liên quan tới việc phát triển...

Thông tin chi tiết

Chia Sẻ Lập trình Back-end Java Của 28Tech thành thạo Spring boot framework cũng như các kiến thức, công nghệ liên quan tới việc phát triển website phía backend để từ đó phát triển website phục vụ công việc học tập tại đại học, intern hoặc fresher. 

Lợi ích khi tham gia khóa học

- Là bước đệm cực kỳ quan trọng nếu bạn là sinh viên CNTT muốn theo đuổi công việc lập trình website sử dụng ngôn ngữ Java
- Dành cho các bạn sinh viên CNTT có định hướng theo phát triển website phía Backend sử dụng ngôn ngữ lập trình Java và Spring Framework.
- Yêu cầu về kiến thứcCó kỹ thuật lập trình vững chắc, lập trình hướng đối tượng, thành thạo ngôn ngữ lập trình Java và SQL. 
- Trở thành Lập trình viên Java Web Backend Spring boot framework
-  Phát triển một website hoàn thiện
- thành thạo Spring boot framework cũng như các kiến thức, công nghệ liên quan tới việc phát triển website phía backend.
Nắm rõ toàn bộ quy trình của một lập trình Back end chuyên nghiệp.
Nâng cao tư duy về công nghệ góp phần giúp sự nghiệp của bạn dễ thăng tiến hơn.

Nội dung khóa học
Phần 1 : Thiết kế cơ sở dữ liệu
Bài 1 : Thiết kế cơ sở dữ liệu buổi 1
Bài 2 : Sửa lưu đồ thực thể và thiết kế Database trong MySQL
Bài 3 : Chữa bài tập thiết kế DB
Phần 2 : Các kiến thức chuyên sâu về Web Service và Kiến thức về Controller
Bài 4 : Web service, Cấu hình Spring Boot
Bài 5 : Controller
Bài 6 : 13 Best Practices For Restful API(P1)
Bài 7 : 13 Best Practices For Restful API(P2),Tìm hiểu về HTTP Status Codes.
Bài 8 : Chạy demo hệ thống và giao Project-1
Phần 3 : Xây dựng mô hình 3-Layer, MVC và áp dụng vào Project-2
Bài 9 : Mô hình 3 layer, MVC
Bài 10 : Hướng dẫn debug và tìm flow dự án
Bài 11 : Học về Git, Git flow và Giao Project-2(sử dụng JDBC để làm chức năng tìm kiếm sản phẩm)
Bài 12 : Review và sửa Project-2
Bài 13 : Sửa Project-2,Modelmapper, Stream API
Bài 14 : Builder pattern, MapUtil, sử dụng Java Reflection
Phần 4 : Học về JPA, Spring Data JPA(chuyên sâu)
Bài 15 : Học về JPA(P1)
Bài 16 : Học về JPA(P2), Phân tách môi trường với Spring Profiles
Bài 17 : @Table, @OnetoMany, @ManyToMany, Fetch Type trong JPA
Bài 18 : Hướng dẫn sử dụng và demo các hàm Persist,Merger,Remove trong JPA
Bài 19 : Chuyển đổi Project-2 qua JPA
Bài 20 : Học về Spring Data JPA, Cú pháp và Cách sử dụng các hàm trong Spring Data JPA
Bài 21 : Xây dựng phần Custom trong Spring Data JPA
Bài 22 : Chuyển đổi Project-2 qua Spring Data JPA
Phần 5 : Nghiệm thu Project-2
Bài 23 : Nghiệm thu Project-2 bằng JDBC, JPA và Spring Data JPA và Setup Project Spring Boot Web
Phần 6 : Xây dựng giao diện bằng Bootstrap-Jquery-Ajax và tích hợp vào Project Spring Boot Web
Bài 24 : Sử dụng Bootstrap để xây dựng phần FE (P1)
Bài 25 : Sử dụng Bootstrap để xây dựng phần FE (P2)
Bài 26 : JQuery, Ajax, Js(P1)
Bài 27 : JQuery, Ajax, Js(P2)
Bài 28 : JQuery, Ajax, Js(P3) + Nhúng giao diện vào Project Spring Boot Web
Bài 29 : @modelattribute, ModelAndView,,,....
Bài 30 : @modelattribute, ModelAndView,,,....
Bài 31 : Hướng dẫn xây dựng chức năng giao sản phẩm cho nhân viên
Bài 32 : Tổng kết và giao Project-3: Apply chức năng tìm kiếm, thêm, xóa, sửa và giao sản phầm vào giao diện
Bài 33 : Review và sửa Project-3 trên lớp(P1)
Bài 34 : Sửa Project-3(P2)
Bài 35 : Sửa Project-3(P3) và tổng kết
Phần 7 : Học về Json Web Token, Spring Security
Bài 36 : Học về Json Web Token
Bài 37 : Học về Spring Security (P1)
Bài 38 : Học về Spring Security (P2)
Bài 39 : Học về Java Reflection - Java Generic - Java Annotation(P1)
Bài 40 : Học về Java Reflection - Java Generic - Java Annotation(P2)
Phần 8 : Xây dựng Project Final và Tổng kết khóa học
Bài 41 : Hướng dẫn phần thiết kế giao diện cho Project-4
Bài 42 : Hướng dẫn xây dựng chức năng giao khách hàng cho nhân viên
Bài 43 : Giao Project 4 : Apply chức năng tìm, thêm, sửa, xóa và giao khách hàng cho nhân viên quản lý vào giao diện
Bài 44 : Review và sửa Project-4 (P1)
Bài 45 : Sửa Project-4 (P2)
Bài 46 : Sửa Project-4(P4) và Tổng kết
Bài 47 : Hướng dẫn viết CV và phỏng vấn
Bài 48 : Tổng kết khóa học
Chia Sẻ Khóa Học Lập trình Back-end Java Của 28Tech
Chia Sẻ Khóa Học Lập trình Back-end Java Của 28Tech 

0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫